fbpx

Софтуер за планиране на производство

Хранително-вкусова промишленост

Автоматизирайте своите бизнес процеси в хранително-вкусовата промишленост

Един от най-бързо развиващите се и същевременно подлаган на най-силни регулации е секторът на хранително-вкусовата промишленост. Предприятията, работещи в тази сфера са изправени пред предизвикателствата да отговарят на редица изисквания, гарантиращи безопасността и качеството на произвежданата продукция. С нашият софтуер за планиране на производството не само ще можете да покриете всички нормативни изисквания, но и ще оптимизирате Вашата дейност, и ще подобрите постиганите резултати.

Защо Ви е нужен софтуер за планиране на производството?

Планирането на производството и автоматизирането на редица дейности с помощта на Aurora ERP ще подобри значително ефективността на Вашето предприятие чрез:

Z

Спазване на всички нормативни изисквания;

Z

Проследявате всички процеси в реално време – планирани и реално извършени;

Z

Навременно изпълняване на заявките на клиентите;

Z

Оптимизиране на доставките – без повече презапасяване или липса на суровини;

Z

Повишаване на капацитета на производството;

Z

Възможност за гъвкаво ценообразуване;

Z

Ясна отчетност по всяко време и взимане на най-добрите управленски решения.

Система ERP Aurora за хранително-вкусова промишленост

Aurora ERP е много повече от софтуер за планиране на производството

Всяко производствено предприятие има своите специфични бизнес процеси. С нашият софтуер за планиране на производството в хранително-вкусовата промишленост сме организирали производствата на различни видове продукти, някои от които са консервна промишленост, месопреработка, млекопреработка, замразени плодове и зеленчуци, захарни изделия, преработка на ядки и производство на тахан, хляб и хлебни изделия, и др.

Съобразявайки се с особеностите на дейността на всички тези отрасли, сме разработили различни възможности в софтуера за планиране на производството, както и за автоматизиране и оптимизиране на различни бизнес процеси.

Инфографика софтуер за планиране на производството - ERP хранително-вкусова промишленост

Цялостен поглед върху планирането и отчитането на производство

Z

Проследяване на партиди на суровини и готови продукти, с автоматично формиране на всички необходими справки, като дневници за входящ и изходящ контрол.

Z

Алгоритми за автоматично формиране на различни видове партидни номера и проследяване на срок на годност.

Z

Поддръжка на неограничен брой рецепти по артикули, с бързо изчисляване на прогнозна себестойност, натрупване на непреки разходи и изчисляване на фири.

Z

Разпределяне на допълнителни разходи по готови продукти.

Z

Производство с влагане на продуктите – рецепта в рецептата, без ограничение в нивото. Проследява се необходимостта от производство на полуфабрикати и те могат да бъдат автоматично произведени.

Z

Коригиране на рецепти в момента на производство – бързо и лесно, и само от оторизиран потребител.

Z

Работа по метода Първа входяща – Първа изходяща или чрез ръчен избор на партиди.

Z

Проследяване на необходими количества суровини за производството и планиране на тяхната доставка.

Z

Контрол при формирането на пряката себестойност на готовата продукция и заложени алгоритми за предотвратяване на грешки.

Z

Графични и сравнителни справки, визуализиращи себестойността на всяко едно изделие от Вашата производствена програма, чрез които лесно може да проследявате измененията в себестойността.

Z

Подготовка и печат на всички необходими съпътстващи продажбата документи – сертификат за качество, кантарна бележка, стокова разписка и фактура.

Z

Систематизирана количествена и стойностна информация за незавършеното производство, стоково-материалните запаси и ресурси.

Z

Възможност за работа на ишлеме като възложител или подизпълнител.

Z

Автоматизирани процеси, отговарящи на HACCP изискванията и различни видове системи за контрол на качество.

Изпълнение на всички клиентски поръчки в срок

Задавали ли сте си въпроса, дали ще изпълните всички поръчки от клиенти в срок? С нашият софтуер за планиране на производството това няма да е повече въпрос на късмет. Планирането на производствената програма и точното отчитане на производствените процеси Ви дава точна и прецизна информация за всеки продукт, неговите наличности и срокове за производство.

Ще имате цялостен поглед върху получените поръчки от клиенти и тяхното изпълнение. Можете да разпечатвате различни търговски документи с партиди, срок на годност, партида на суровината и др. Всички документи могат да бъдат разпечатани на хартиен носител и в PDF, в т.ч. документи за качество, сертификати и експедиционни бележки.

Изпълнение на всички клиентски поръчки в срок и разпечатване на търговски документи

Винаги точна и вярна информация за складовите наличности

Винаги точна и вярна информация за складовите наличности с ERP Aurora

Изпитвали ли сте липса на материали и суровини?

Aurora ERP ще минимизира тези рискове. Софтуерът има гъвкава система за следене на наличности въз основа на планиране на производството и условията за доставка на отделните контрагенти. Нещо повече – това ще доведе и до избягване на презапасяването с материали и суровини и в резултат – оптимизиране на паричните потоци на компанията.

Системата дава редица допълнителни възможности като организиране на склада по складови адреси и зони, работа с мобилни устройства, резервиране на стоки за кампании и по заявки на клиенти, автоматично изписване на амбалаж и др.

А сега да поговорим за себестойност на продукцията

Знаете ли точно колко печелите? А знаете ли дали продавате на правилните цени? Кога всъщност разбирате колко сте спечелили и колко?

С нашият софтуер за планиране на производството ще можете да определяте точната себестойност в момента на производство на продукцията. Aurora ERP има прецизно разработена счетоводна функционалност, която отговаря на всички законови изисквания. Ще можете да определяте точно себестойността на Вашите продукти, разпределяйки допълнителните разходи върху документите за доставка – транспорт, такси и др. дори и след физическото получаване на стоката.

По този начин ще сте гъвкави в ценообразуването и ще бъдете поне няколко крачки пред конкурентите си.

себестойност на продукцията

Aurora ERP е мощен генератор на данни, много данни

Система Aurora ERP е мощен генератор на данни

Софтуер за планиране на производството от класа на Aurora ERP ще Ви даде цялостен поглед над бизнеса. Всички данни се обработват в момента на тяхното възникване. Групират се и се структурират по начин, по който във всеки един изглед или справка се визуализират за секунди. Независимо дали искате да разгледате дадена справка, да я разпечатате, съхраните, генерирате в MS Excel, PDF или да я изпратите автоматично до избран адрес – данните Ви очакват, вече обработени, да се обърнете към тях.

Защо да се доверите на СИС Технология за Ваш партньор?

Първо – Ние сме българска компания с над 32 години опит, която прекрасно разбира нуждите и предизвикателствата, пред които е изправен българския бизнес.

Второ – Нашият опит. Нашите специалисти са имплементирали много системи в редица предприятия в страната. Системата е модулна и гъвкава и се вписва идеално в организацията на клиента.

Трето – За нас процеса не свършва с имплементирането на системата. От този момент започва нашето дългогодишно партньорство. Нашите консултанти ще останат до Вас и ще Ви съдействат в процеса на работа. Нещо повече – ще продължим да развиваме софтуера, добавяйки нови функции.

И последно – Вижте кои са нашите клиенти. Спечелили сме тяхното доверие и сме до тях, с някои от самото начало.

Интеграции на ERP Aurora с външни системи

Magento
WooCommerce
Econt
eMag
Amazon
EasyPay
Е-фактура
Екод
Controlicy
SAP
Мегасофт

Бизнес навигатор

Генсофт
Фармастар
IQVIA
ДДС дневници
Микроинвест
MoneyWorks
Clock
Зерон
Connectivity
POS Master
EVO II
Horizon
Фарма слим