fbpx

ERP система за месопреработвателна индустрия

Управлявайте бизнеса си с лекота

Какво представлява Aurora ERP за месопреработватели?

ERP Aurora е цялостна система, която автоматизира и оптимизира бизнес процеси. За да улесним работата на производителите и търговците на месо и колбаси, и да им дадем един цялостен поглед над техния бизнес, създадохме нов модел на производство в нашата ERP система. С нейна помощ можете да проследите движението на всяка една партида суровини, материали и готова продукция от входа до изхода в предприятието. Във всеки един момент ще имате детайлна и точна информация за състоянието на бизнеса си – себестойност на всеки един продукт, налични количества, стоки с изтичащ срок на годност, фири, продадени артикули, заявки от клиенти и тяхното изпълнение и др.

ERP система за производители и

Ключови предимства на Aurora ERP за месопреработватели

Z

Автоматизиране на производствените процеси

Z

Партидна отчетност от суровината до готовия продукт

Z

Оптимизиране на запасите от суровини и готова продукция

Z

По-добро управление на продажбите

Z

Оптимизирано документиране на процесите – доставка, производство, продажба

Z

По-добра отчетност и контрол на дейността

Z

Комплексен поглед върху всички бизнес процеси

Автоматизирайте процеса на месопреработка

Живи животни

➤ Доставка на живи животни с партиден номер с възможност за следене едновременно на бройка и килограми.

➤ Автоматично генериране на партида на доставка.

➤ Разпределяне на допълнителни разходи върху закупените материали и последващо преостойностяване на себестойността на готовата продукция.

➤ Автоматични дневници за входящ контрол.

Живи животни с партиден номер
Кланица

Кланица

➤ Доставка на живи животни с партиден номер с възможност за следене едновременно на бройка и килограми.

➤ Автоматично генериране на партида на доставка.

➤ Разпределяне на допълнителни разходи върху закупените материали и последващо преостойностяване на себестойността на готовата продукция.

➤ Автоматични дневници за входящ контрол.

Склад „Трупно месо“

➤ Автоматично създаване на документи за преместване

➤ Възможност за интеграция с везна и автоматично получаване на тегло при претегляне на суровините

Склад трупно месо
Транжиране на месо

Транжорна

➤ Получаване на суровина с възможност за присвояване на същата партида като на трупното месо.

➤ Изчисляване на себестойност на получените меса.

Преработка – меса, колбаси

➤ Систематизирана информация за целия производствен процес – вложено трупно месо, получени полуфабрикати и разфасовки, подготовка на производствени фишове и заприхождаване на готова продукция.

➤ Възможност за производство с отчитане на приоритетни клиентски заявки .

➤ Следене на количествата на вложените суровини и получените продукти по рецепти.

➤ Изчисляване на себестойност на продуктите.

➤ Автоматично задаване и следене на годност.

➤ Възможност за отчитане на последващи преработки на готови продукти.

➤ Проследяване на вложената суровина, полученото изделие и времето за сушене.

➤ Списък с продуктите и партидите в процеса на сушене.

Преработка на меса и колбаси
Пакетиране и етикетиране на месни продукти

Пакетаж

➤ Проследяване на вложените консумативи.

➤ Автоматично задаване и следене на годност на пакетираните продукти.

➤ Етикиране на готовите продукти.

Aurora ERP система за месопреработватели - поръчки от клиенти

Цялостен поглед върху поръчките от клиенти и тяхното изпълнение

➤ Получаване на поръчка от клиенти и проследяване на изпълнението.

➤ Планиране на наличности на база получени поръчки.

➤ Получаване на експедиционен дневник по партиди.

➤ Мобилно приложение за визуализация на наличностите в склада, подобряващо търговската дейност.

➤ Мобилно приложение за проследяване на ключови търговски показатели в реално време – наличности, цени, задължения по клиенти.

➤ Печат на търговски документи с партиди, срок на годност, ветеринарен номер, производител на суровината и др.

➤ Изход на всички документи в хартиен и електронен вариант, в това число документи за качество, сертификати, експедиционни бележки.

➤ Изпращане на документи чрез E-code, E-Facture, в PDF формат по e-mail.
Управление на складово стопанство в производство на месопреработвателн опредприятие

Управлявайте складовото си стопанство по най-добрия начин

➤ Работа с мобилни устройства – операции по доставки, продажби, вътрешни движения между складове и ревизии.

➤ Организация на склада със склада по складови адреси и зони.

➤ Автоматизирани маршрути за подредба на стоката в склада.

➤ Печат на различни видове етикети с голям набор от реквизити, в това число баркод, наименование разположение, партида.

➤ Гъвкаво управление на складови наличности и резервиране на стоки за кампании, и заявки от клиенти.

➤ Автоматично изписване на амбалаж и проследяване по клиенти.

Автоматизирани счетоводни операции и пълен контрол над бизнеса чрез система ERP Aurora в месопреработвателната индустрия

Автоматизирани счетоводни операции и пълен контрол над бизнеса

➤ Прецизно разработена счетоводна функционалност, отговаряща на всички законови изисквания

➤ Автоматични интрастат декларации за пристигания и изпращания.

➤ Разпределение на допълнителни разходи върху документи за доставка – транспорт, такси и др.

➤ Издаване на фактури и други данъчни документи за продажби в лева и валута с възможност за задаване на търговска отстъпка.

➤ Автоматично осчетоводяване на издадените производствени и складови документи.

➤ Следене на разчети с контрагенти. Възможност за изпращане на състоянието на контрагент по е-мейл.

➤ Банкови експорти на платежни документи и автоматично осчетоводяване.

➤ Стандартни изходи и входове от Excel за обмен на данни със системи за управление на човешките ресурси/ ТРЗ системи.

➤ Богат набор от счетоводни и управленски справки.

Защо да ни изберете за Ваш партньор?

➤ СИС Технология АД е софтуерна компания, която за своите над 30 години на пазара се е доказала като лидер в разработването и имплементирането на решения за автоматизиране и оптимизиране на бизнес процеси.

➤ Постигнали сме 97% успеваемост при реализирането на проекти по внедряване на ERP системи, при 93% средно за бизнеса.

➤ Помогнали сме на всеки наш клиент да подобри дейността си като сме му предали своя опит.

➤ Екипът ни е до Вас и след реализиране на проекта, за да съдейства при възникнали въпроси или при необходимост от надграждане на системата.

➤ Системата е разработена в България и нашите разработчици са позиционирани на територията на страната, познават добре българското законодателство и реагират навременно на всяка възникнала законова промяна или Ваше искане за разработка.

➤ Успяхме там, където други не можаха. Притежаваме гъвкавост, която е неприсъща за други и това позволява да се впишем идеално в организацията на клиента.

➤ Когато Вашият бизнес расте и изпитва необходимост от автоматизация на нови бизнес процеси, ние сме до Вас, готови да я посрещнем.

Интеграции на ERP Aurora с външни системи

Magento
WooCommerce
Econt
eMag
Amazon
EasyPay
Е-фактура
Екод
Controlicy
SAP
Мегасофт

Бизнес навигатор

Генсофт
Фармастар
IQVIA
ДДС дневници
Микроинвест
MoneyWorks
Clock
Зерон
Connectivity
POS Master
EVO II
Horizon
Фарма слим

Наши клиенти, използващи програма ERP Aurora за месопреработватели и производители