fbpx

Складова програма - ERP

Специализиран ERP софтуер за управление на склад

ERP Aurora – модел за управление на склад и локации

С възможностите, които предлага моделът на ERP Aurora за управление на склад и локации, значително ще улесните и подобрите процесите в склада и Вашите работници ще работят по-бързо и с по-малко грешки. Бързата и лесна работа със складовата програма е само малка част от това, което предлагаме.

Специализиран ERP софтуер за управление на склад и локации

Ключови предимства на нашата програма ERP Aurora – модел за управление на склад и локации

Z

Намалявате времето за извършване на складови операции

Z

Съкращавате цикъла за изпълнение на поръчка

Z

Оптимизирате пространството в склада

Z

В реално време имате информация за наличностите и движението на стоково-материалните запаси

Z

Намалявате обема на бракуваните стоки и разходите чрез по-добро планиране на доставките

Z

Минимизирате възможностите за допускане на грешки

Управление на склад и логистика в ERP Aurora –  модел за управление на склад и локации

Управление на склад и логистика със специализирана ERP програма

➤ Операторите в склада работят с предварително създадени шаблонни документи, което значително улеснява тяхната дейност, премахва нуждата от специфични познания от тяхна страна и изключват възможността за допускане на грешки.

➤ Поддържате толкова на брой складове, отколкото имате нужда, при това от различен тип – стандартен склад, склад с локации, митнически склад. Надграждате лесно и във всеки един момент.

➤ Независимо къде се намират Вашите обекти, можете да работите от всяка една точка на света. В реално време имате информация за всичко, свързано със стоково-материалните запаси както по отделните складове, така и в обобщен вид

➤ Всеки артикул разполага с картон в складовата програма, където можете да въведете различна информация, която го характеризира и да проследявате движенията, в които участва, наличността му по складове, партиди и др.

➤ Информацията по доставка се въвежда еднократно в първичния документ, който се преобразува в последващите документ, с наследяване на всички необходими данни.

➤ Ако работите с амбалаж, той ще бъде изписан автоматично от склада на програмата и проследен по клиенти.

➤ Поддържаме и митнически склад, отговарящ на всички законови и нормативни изисквания. Стоката влиза и излиза от него с необходимите митнически документи и за Ваше улеснение се изчислява и цена, по която може да се заприходи в свободен склад.

➤ Можете гъвкаво да управлявате складовите наличности и да резервирате стока за определени търговски кампании или за конкретни заявки на клиенти.

➤ Чрез системата можете да разпечатвате различни видове етикети и да генерирате баркодове съдържащи информация за стоката, партидата и местонахождението на продукта, с което ще улесните значително дейността си и ще се предпазите от грешки.

➤ Трудният и времеотнемащ процес при ревизия на стоково-материални запаси е максимално облекчен. Вероятността за грешки е сведена до минимум , а използването на мобилни устройства ще Ви спести и време, и ръчен труд.

➤ За стоки, които се продават на дължина или брой сме разработили възможност да бъдат водени в две мерни единици, за да можете да бъдете максимално гъвкави спрямо клиентите си. Тези, които са на дължина могат да бъдат водени на ролки или барабани, които в последствие да бъдат разфасовани на малки ролки с различна дължина.

➤ И за да се възползвате в максимална степен от всички възможности на системата, разполагате с широк набор от справки, чрез които да направите необходимите управленски анализи.

Оптимизиране на процесите чрез работа с ръчен терминал в ERP Aurora –  модел за управление на склад и локации

Оптимизиране на процесите чрез работа с ръчен терминал в програма ERP Aurora – модел за управление на склад и локации

➤ Работата с мобилни устройства помага да извършвате бързо и лесно операции по доставки, продажби, вътрешни движения между складове и ревизии.

➤ Възлагате задачи на оператори на мобилни устройства, като те получават информация за вида и количеството на получаваната стока по конкретна заявка и мястото на всяка една от тях в склада, където трябва да бъде подредена. Проследявате в реално време извършената работа.

➤ Възползвате се в максимална степен от възможностите, които баркод етикетите и тяхното използване носят.

➤ И най-важното – Вашите служители са мобилни и вършат своята работа бързо, лесно и от всяка точка на склада.

Детайлна информация на стоките по локации в склада в специализирана ERP програма за управление на склад

Детайлна информация на стоките по локации в склада на програма ERP Aurora

➤ Съхранявайте артикулите по локации в склада, за да разполагате с данни за точното им местонахождение и да ги намирате и изписвате максимално бързо и лесно.

➤ Системата предлага най-подходящите локации за артикула, съблюдавайки обем, тегло и всички контролирани показатели. Определяте и типа на адреса – свободна зона, пикинг или складов.

➤ Артикулите се разпределят на различни типове локации, според модела на работа – стелаж, контейнер, наземно място, локации по партиди и др., като местоположението им се регистрира автоматично с възможност и за ръчно разпределяне.

➤ Извършвате редица дейности по локации – доставка на стоки, преместване, проследяване на наличности, изписване, ревизии. Бързо и лесно контролирате количества, обеми и тегло по локации.

➤ Системата визуализира локациите и места в склада, а също така може да Ви навигира до локацията в склада.

➤ Ще имате навременна и вярна информация за наличностите в склада, по складови адреси и зони.

➤ Системата изготвя най-краткия маршрут за експедиция на стока.

➤ С автоматичните алгоритми на системата, складът Ви ще бъде винаги организиран и подреден.

Наши клиенти, използващи програма ERP Aurora за управление на склад и локации

Елкабел - клиент на ERP Aurora, модел за управление на склад и локации

инж. Илия Андонов

Директор дирекция "Развойна дейност и иновации"

Автоматичният обмен на данните улесни работния процес.

В резултат служителите в складовите бази се концентрираха върху търговската дейност, като разполагаха с винаги точна, вярна и навременна информация за наличности на продукция и задължения на клиенти, което позволи да се изпълнят изискванията на мениджмънта на компанията за финансова дисциплина, съчетана с повишени обороти от продажби.