fbpx

Складова програма - ERP

Специализиран ERP софтуер за управление на склад

ERP Aurora – модел за управление на склад и локации

С възможностите, които предлага моделът на ERP Aurora за управление на склад и локации, значително ще улесните и подобрите процесите в склада и Вашите работници ще работят по-бързо и с по-малко грешки. Бързата и лесна работа със складовата програма е само малка част от това, което предлагаме.

Специализиран ERP софтуер за управление на склад и локации

Ключови предимства на нашата програма ERP Aurora – модел за управление на склад и локации

Z

Намалявате времето за извършване на складови операции

Z

Съкращавате цикъла за изпълнение на поръчка

Z

Оптимизирате пространството в склада

Z

В реално време имате информация за наличностите и движението на стоково-материалните запаси

Z

Намалявате обема на бракуваните стоки и разходите чрез по-добро планиране на доставките

Z

Минимизирате възможностите за допускане на грешки

Управление на склад и логистика в ERP Aurora –  модел за управление на склад и локации

Управление на склад и логистика със специализирана ERP програма

➤ Операторите в склада работят с предварително създадени шаблонни документи, което значително улеснява тяхната дейност, премахва нуждата от специфични познания от тяхна страна и изключват възможността за допускане на грешки.

➤ Поддържате толкова на брой складове, отколкото имате нужда, при това от различен тип – стандартен склад, склад с локации, митнически склад. Надграждате лесно и във всеки един момент.

➤ Независимо къде се намират Вашите обекти, можете да работите от всяка една точка на света. В реално време имате информация за всичко, свързано със стоково-материалните запаси както по отделните складове, така и в обобщен вид

➤ Всеки артикул разполага с картон в складовата програма, където можете да въведете различна информация, която го характеризира и да проследявате движенията, в които участва, наличността му по складове, партиди и др.

➤ Информацията по доставка се въвежда еднократно в първичния документ, който се преобразува в последващите документ, с наследяване на всички необходими данни.

➤ Ако работите с амбалаж, той ще бъде изписан автоматично от склада на програмата и проследен по клиенти.

➤ Поддържаме и митнически склад, отговарящ на всички законови и нормативни изисквания. Стоката влиза и излиза от него с необходимите митнически документи и за Ваше улеснение се изчислява и цена, по която може да се заприходи в свободен склад.

➤ Можете гъвкаво да управлявате складовите наличности и да резервирате стока за определени търговски кампании или за конкретни заявки на клиенти.

➤ Чрез системата можете да разпечатвате различни видове етикети и да генерирате баркодове съдържащи информация за стоката, партидата и местонахождението на продукта, с което ще улесните значително дейността си и ще се предпазите от грешки.

➤ Трудният и времеотнемащ процес при ревизия на стоково-материални запаси е максимално облекчен. Вероятността за грешки е сведена до минимум , а използването на мобилни устройства ще Ви спести и време, и ръчен труд.

➤ За стоки, които се продават на дължина или брой сме разработили възможност да бъдат водени в две мерни единици, за да можете да бъдете максимално гъвкави спрямо клиентите си. Тези, които са на дължина могат да бъдат водени на ролки или барабани, които в последствие да бъдат разфасовани на малки ролки с различна дължина.

➤ И за да се възползвате в максимална степен от всички възможности на системата, разполагате с широк набор от справки, чрез които да направите необходимите управленски анализи.

Оптимизиране на процесите чрез работа с ръчен терминал в ERP Aurora –  модел за управление на склад и локации

Оптимизиране на процесите чрез работа с ръчен терминал в програма ERP Aurora – модел за управление на склад и локации

➤ Работата с мобилни устройства помага да извършвате бързо и лесно операции по доставки, продажби, вътрешни движения между складове и ревизии.

➤ Възлагате задачи на оператори на мобилни устройства, като те получават информация за вида и количеството на получаваната стока по конкретна заявка и мястото на всяка една от тях в склада, където трябва да бъде подредена. Проследявате в реално време извършената работа.

➤ Възползвате се в максимална степен от възможностите, които баркод етикетите и тяхното използване носят.

➤ И най-важното – Вашите служители са мобилни и вършат своята работа бързо, лесно и от всяка точка на склада.

Детайлна информация на стоките по локации в склада в специализирана ERP програма за управление на склад

Детайлна информация на стоките по локации в склада на програма ERP Aurora

➤ Съхранявайте артикулите по локации в склада, за да разполагате с данни за точното им местонахождение и да ги намирате и изписвате максимално бързо и лесно.

➤ Системата предлага най-подходящите локации за артикула, съблюдавайки обем, тегло и всички контролирани показатели. Определяте и типа на адреса – свободна зона, пикинг или складов.

➤ Артикулите се разпределят на различни типове локации, според модела на работа – стелаж, контейнер, наземно място, локации по партиди и др., като местоположението им се регистрира автоматично с възможност и за ръчно разпределяне.

➤ Извършвате редица дейности по локации – доставка на стоки, преместване, проследяване на наличности, изписване, ревизии. Бързо и лесно контролирате количества, обеми и тегло по локации.

➤ Системата визуализира локациите и места в склада, а също така може да Ви навигира до локацията в склада.

➤ Ще имате навременна и вярна информация за наличностите в склада, по складови адреси и зони.

➤ Системата изготвя най-краткия маршрут за експедиция на стока.

➤ С автоматичните алгоритми на системата, складът Ви ще бъде винаги организиран и подреден.

Интеграции на ERP Aurora с външни системи

Magento
WooCommerce
Econt
eMag
Amazon
EasyPay
Е-фактура
Екод
Controlicy
SAP
Мегасофт

Бизнес навигатор

Генсофт
Фармастар
IQVIA
ДДС дневници
Микроинвест
MoneyWorks
Clock
Зерон
Connectivity
POS Master
EVO II
Horizon
Фарма слим

Наши клиенти, използващи програма ERP Aurora за управление на склад и локации

Елкабел - клиент на ERP Aurora, модел за управление на склад и локации

инж. Илия Андонов

Директор дирекция "Развойна дейност и иновации"

Автоматичният обмен на данните улесни работния процес.

В резултат служителите в складовите бази се концентрираха върху търговската дейност, като разполагаха с винаги точна, вярна и навременна информация за наличности на продукция и задължения на клиенти, което позволи да се изпълнят изискванията на мениджмънта на компанията за финансова дисциплина, съчетана с повишени обороти от продажби.