fbpx

ERP софтуер за управление на продажбите

Повишете продажбите и оптимизирайте процесите си

Ефективно управление на продажбите с ERP Aurora

Независимо в коя сфера на бизнеса сте – дали произвеждате колбаси, замесвате хляб, шиете дрехи, или продавате обзавеждане за дома, едно е нещото което ни обединява – продажбата! Без ефективна търговска дейност, дори и най-висококачественият продукт, ще остане нереализиран, а потенциалът на Вашия бизнес неосъществен. Водени от тези доводи, отделихме специално внимание за развитието на търговската дейност в ERP Aurora – водещ софтуер за управление на продажбите.

Ефективно управление на продажбите с ERP Aurora

Основни функции на ERP Aurora за управление на продажбите

 • Широк набор от описатели на номенклатурата – всеки описател се дефинира и конфигурира индивидуално, като позволява пълното характеризиране на Вашите стоки.
 • Поддържане на различни кодове за всеки артикул – можете да дефинирате и използвате различни видове кодове като код на доставчик, вътрешен код, SKU код и др. като това допринася за по-добра идентификация и управление на Вашите стоки.
 • Поддържане на титулярни и алтернативни доставчици – ERP Aurora улеснява управлението на доставчиците, като поддържа титулярни и алтернативни доставчици за всеки продукт. Това подпомага изготвянето на заявки към доставчици.
 • Различни наименования на стоките – можете да зададете вътрешно име, търговско име, име за фактуриране и имена на различни езици, което улеснява международните продажби и помага за по-добра комуникация с различните клиенти.
 • Индивидуално досие на контрагента – ERP Aurora предоставя синтезирана информация за движението и кореспонденцията с клиенти или доставчици, което улеснява управлението на взаимоотношенията с контрагентите. В това досие се съхраняват всички важни данни и комуникации, което подобрява обслужването на клиентите и оптимизира процесите.
 • CRM модул за управление на продажбите – проследявате на целия процес по осъществяване на продажбата – от първото обаждане до окончателната фактура. Този модул спомага за ефективно управление на клиентските взаимоотношения, подобрява комуникацията и увеличава удовлетвореността на потребителите.
 • Ценова листа на услуги по клиенти и/или продукти – включва и разнообразни услуги като транспорт, разтоварване, монтаж и др.
 • Планиране на заявки към доставчици – заявките могат да бъдат планирани на база наличности и/или постъпили заявки от клиенти. Заложени са алгоритми за анализ на исторически данни, които оптимизират процеса на планиране.
 • Обвързване на заявка от клиент със заявка към доставчик – системата подобрява ефективността на обработка на поръчките, като гарантира проследяване на стоките и автоматично уведомява търговците за пристигнала стока по клиентска поръчка.
 • Специализиран модул „Ценообразуване“ – включва ценови листи, допълнителни търговски отстъпки по клиенти и широк набор от промоционални условия, които могат да бъдат персонализирани съобразно Вашата бизнес стратегия. С помощта на този модул можете да проследявате резултата от промо кампаниите в реално време.
 • Обвързване на заявки от клиенти с търговец – софтуерът за управление на продажби позволява проследяване на поставени цели и резултатите от дейността на търговския отдел чрез свързване на заявките от клиенти с конкретни търговци. Това осигурява прозрачност и контрол върху процесите на продажби.

Оптимизация на търговскат адейност с ERP Aurora

 • Изготвяне на индивидуални оферти по клиенти и поръчки – системата предлага персонализиран изглед и широк набор от възможности за изготвяне и изпращане на подготвената оферта. По този начин търговските екипи могат да предлагат по-точни и привлекателни предложения и да постигнат по-висока степен на конверсия и увеличаване на продажбите.
Оптимизация на търговската дейност с ERP Aurora
 • Заявки от клиенти с проследяване на етап на изпълнение – ERP Aurora улеснява издаването на проформи и фактури за авансови плащания по поръчка и резервирането на стока по клиентска заявка. Можете да проследявате всяка заявка и нейния статус, което подобрява управлението на процеса и повишава удовлетвореността на клиентите.
 • Съставяне на график за изпълнение на заявките – улеснете логистичните процеси във Вашата компания с използването на график за изпълнение на заявките, при използването на разнос. Това включва планиране и координация на доставките, което минимизира забавянията и оптимизира разпределението на ресурсите.

Интеграция с платформи за онлайн търговия

През последните години онлайн търговията удвоява своя обем. И докато за потребителите, онлайн търговията е улеснение, за търговците това е още една платформа и система, която трябва да поддържат. Поради тази причина в ERP Aurora сме разработили интеграция с най-популярните интернет платформи за онлайн търговия. Част от възможностите на тази интеграция включват:

 • Изпращане на информация за цени и наличности към сайта – можете лесно да интегрирате ERP Aurora с Вашия онлайн магазин. По този начин да изпращате актуални данни за наличности и цени от нашия софтуер за управление на продажбите към Вашия интернет магазин, което гарантира точност и актуалност на информацията, която предоставяте на крайните потребители.
 • Получаване на заявки от клиенти от интернет магазина – можете да получавате клиентски заявки директно в ERP системата и да резервирате стока по клиентски поръчки. Тази функция улеснява управлението на онлайн търговията и синхронизацията между различните канали за продажба.
Интеграция с платформи за онлайн търговия
 • Изпращане на обратна информация към сайта – възползвайте се от възможността да информирате клиентите си за текущия статус на поръчката чрез ERP Aurora, с чиято помощ можете автоматично да актуализирате информацията в онлайн магазина. По този начин ще подобрите комуникацията и ще увеличите удовлетвореността на клиентите, предоставяйки им актуална информация за техните поръчки.
 • Фактуриране или фискализиране на клиентски поръчки – интеграцията позволява автоматична обмяна на информация за фактурирането и фискализирането на клиентските поръчки между онлайн магазина и ERP системата. Това гарантира точността на фактурите и спестява време при обработката на поръчките, като същевременно осигурява съответствие със законовите изисквания за фискализиране.
 • Проследяване на промоции от онлайн магазина в ERP системата – нашият софтуер за управление на продажбите проследява всички промоции и отстъпки, предлагани в онлайн магазина. На база реализираните продажби, можете да изведете резултат от проведена кампания. Това помага за ефективното управление на маркетинговите кампании и анализирането на техния ефект върху продажбите и приходите.
 • Изграждане на клиентска база данни – връзката с онлайн магазин позволява създаването и поддържането на централизирана клиентска база данни. Това улеснява управлението на отношенията с клиентите и позволява провеждането на персонализирани маркетингови активности, които отговарят в максимална степен на нуждите и очакванията на потребителите.

Връзка с куриерски фирми

След получаване на клиентската поръчка, същата трябва да бъде и изпратена до клиента. За да бъдем максимално полезни на нашите клиенти в процеса на управление на техните продажби, сме разработили и връзка с куриерски фирми.

ERP Aurora има изградена връзка с куриерски фирми
 • Създаване на товарителници – с помощта на ERP Aurora можете автоматично да създавате товарителници и да ги качвате в платформата на куриерската фирма, което спестява време и намалява риска от грешки при ръчното въвеждане на данни.
 • Дефиниране на базови параметри при създаване на товарителници – системата дава възможност да настроите начина на плащане, броя на изпращаните пакети, има опция за изпращане на SMS и други параметри, с чиято помощ да отговорите на специфичните нужди на Вашите клиенти и да оптимизирате процеса на доставка.
 • Автоматични товарителници при интеграция със сайт – при използване на интеграция със сайт, можете да се възползвате и с автоматично попълване на всички данни за изпращане на пратката, съгласно направена поръчка от клиента.

Управление на продажбите на търговските представители

Ако част от вашите канали за продажба е работата с търговски представители, то освен да ги снабдите със стока, Вие трябва да им осигурите и подходящите инструменти за управление на продажбите. ERP Aurora разполага със специално разработен WEB модул за дистанционни продажби и отчитане дейността на търговските представители. Част от предимствата, които ще получите при работа с нашия WEB модул са:

 • Създаване на индивидуална номенклатура и цени на стоките по търговци.
 • Проследяване на наличност по търговци в реално време.
 • Приемане на заявки от клиенти и регистрирането им онлайн.
 • Реализиране на директни продажби и продажби по заявки.
 • Проследяване на вземания по клиенти в реално време.
 • Връщане и замяна на стока при клиента.
 • Заявки за отпускане на авансови средства към търговски представител.
 • Въвеждане на авансов отчет и отчитане на разходите по търговски представители.
 • График на посещенията при клиенти.

Научете повече за оптимизацията на управлението на поръчките и дейността на търговските представители →

Анализ и отчети в реално време

Резултатът от цялата търговска дейност трябва да бъде съпроводен и от правилните справки, които да ни позволят да отчитаме, анализираме и планираме дейността на компанията в реално време. ERP Aurora ще ви предоставя всички необходими данни в реално време, а справките могат да бъдат филтрирани и оформени спрямо индивидуалните потребности.

 • Наличности по складове и движение на артикулите – ERP Aurora предоставя подробни справки и анализи за наличностите и движението на артикулите, което улеснява управлението на продажбите и инвентара, както и планирането на бъдещите доставки.
Анализ и отчети в реално време
 • Доставки на артикули – системата позволява както обобщени, така и детайлни справки за доставките на артикули, като предоставя необходимата информация за оптимизация на процесите и по-добро управление на доставките.
 • Продажби по артикули – имате възможност за обобщени справки по артикули или детайлни по документи.
 • Доставки и Продажби по продуктови групи – справки за доставките и продажбите по цели продуктови групи или други избрани описатели, което улеснява управлението и анализа на продажбите по категории.
 • Продажби по месеци – възможност за сравнителен анализ на продажбите по месеци, което помага за идентифицирането на сезонни тенденции и планирането на маркетингови кампании.
 • Печалба/ Загуба по артикули и документи – справки за печалба и загуба по артикули и документи, както стойностно, така и процентно, детайлно и обобщено, което улеснява финансовия анализ и планирането.
 • Задължения/ Вземания по клиенти и доставчици – можете да проследявате детайлно вземанията от клиенти и задълженията към доставчици, включително просрочените вземания и очаквани плащания за период. По този начин ще можете да подобрите управлението на паричните потоци и да минимизирате риска.
 • Обороти по търговци – ERP Aurora предоставя информация за оборотите по търговци и реализираните продажби, което помага за оценка на ефективността на търговските екипи и за определянето и изпълнението на таргети.
 • Продукти в промоция – проследявайте резултатите от проведените промоции и анализирайте ефекта им върху продажбите в реално време, като по този начин ще можете да оптимизирате маркетинговите си активности и да увеличите ефективността им.

Интеграции на ERP Aurora с външни системи

Magento
WooCommerce
Econt
eMag
Amazon
EasyPay
Е-фактура
Екод
Controlicy
SAP
Мегасофт

Бизнес навигатор

Генсофт
Фармастар
IQVIA
ДДС дневници
Микроинвест
MoneyWorks
Clock
Зерон
Connectivity
POS Master
EVO II
Horizon
Фарма слим

Клиенти, които използват софтуер ERP Aurora за управление на продажбите