fbpx

Софтуер за управление рекламно съдържание

на монитори в търговски обекти

Софтуер за управление на рекламно съдържание и етикетиране на артикули върху монитор

ESL – TV – Системата, която ще предостави ясна, точна и навременна информация за продукти, рекламно послание, комбо-акция или цените, на предложените от Вас артикули, на всички Ваши клиенти, по практичен и забележим начин. Дава възможност за визуализиране на видео съдържание, ценова и продуктова информация на дисплеи в различни зони на търговския обект.

Вие ще може да променяте изображенията, видео съдържанието или стойностите с няколко клика на мишката, а те ще бъдат видими само секунди след това. По този начин ще представяте желаната информация за продуктите по атрактивен и лесен начин, като в същото време ще тя ще е достъпна за всички клиенти.

Рекламиране на продукти и обявяване на цени

Може да показвате рекламни изображения по зададен от Вас график или да използвате тази функционалност за предаване на важни послания по привлекателен начин до Вашите клиенти, изборът е Ваш.

С ESL-TV можете да управлявате произволен брой монитори. Нужен Ви е само телевизор, Label Controller и мрежова връзка. Ние сме готови да Ви осигурим всичко това.

Предимства на софтуер за управление на съдържание върху монитор и/или телевизор

Z

Визуализация на рекламни послания под формата на изображения или видео;

Z

Повишаване атрактивността на търговската зала;

Z

Автоматизиране на процесите по въвеждане на нови артикули, дефиниране на регулярни и промоционални цени и добавяне на допълнителна информация, при налична връзка с POS Master;

Z

Системата предоставя възможността за добавяне на произволен брой монитори в обекта и на всеки един от тях да се визуализира различна информация, в съответствие със заложената за тях схема.

Z

Улеснен процес по етикетиране;

Z

Подобрена клиентска ориентация;

Z

Възможност за бърза реакция при необходимост от смяна на цените в търговската зала;

Z

Спестява труд, време и средства за отпечатване на цени;

Z

Управлението на цените в реално време, позволява гъвкавост при образуването им и възможност за експериментиране с еластичността им;

Z

Възможност за автономна работа, при липса на търговска система POS Master.

Софтуер за управление на рекламно съдържание и етикетиране на артикули върху общ монитор

Функционалности на ESL-TV – софтуер за управление на рекламно съдържание и етикетиране върху монитор

Z

Представяне на комбо-оферти;

Z

Управление на видео съдържание;

Z

Добавяне на рекламни изображения и регулиране на излъчването им;

Z

Въвеждане на нови артикули;

Z

Добавяне на изображения за всеки един артикул;

Z

Въвеждане на допълнителна продуктова информация, видима за клиентите;

Z

Визуализация на цени и продуктова информация на общ телевизор;

Z

Регулиране цената на артикулите във всеки един момент;

Z

Представяне на промоционални цени;

Z

Анонсиране на промоции, с възможност за автоматична промяна след изтичане срока на промоцията, при налична връзка с POS Master;

Z

Автоматично въвеждане на нови артикули, при налична връзка с POS Master;

Z

Автоматично въвеждане на продуктова информация, като производител, качество и мерна единица, при налична връзка с POS Master;

Z

Възможност за забрана на отделни артикули да се визуализират;

Z

Възможност за предварителна визуализация на съдържание на даден телевизор, преди извършване на промяна, както и преглед на последно запаметена промяна.

Z

Избор на схематично представяне и разпределение на артикулите за всеки монитор;

Z

Създаване на нови потребители в системата и ограничаване правата им на достъп.

При налична връзка с търговски софтуер POS Master, процесите по въвеждане на нови артикули, допълнителна продуктова информация, регулиране на цени, както и представяне на промоции става напълно автоматично.