fbpx

Промени в Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.

Промени в Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване

Във връзка с промените в Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.(обн. ДВ, бр. 66, 01.08.2023 г.) и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. (обн. ДВ, бр. 66, 01.08.2023 г.) от 01.08.2023 г., Ви уведомяваме, че можете да се обърнете към нашите консултанти, за да направят необходимите настройки в ТРЗ програма Horizon.

Настъпилите по-важни промени се изразяват в следното:

✔ До 31.07.2023 минималният осигурителен доход се запазва на 710 лв., а от 01.08.2023 се увеличава на 780 лв.

✔ За самоосигуряващите се лица минималният осигурителен доход се увеличава от 01.08.2023 г, от 710 лв. на 780 лв.

✔ Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители за периода от 1.01.2023 г. до 31.07.2023 г. е 710 лв. а от 01.08.2023 г. до 31.12.2023 г. – 780 лв.

✔ Запазва се размерът на максималния месечен осигурителен доход за 2023 г., а именно 3400 лв.

✔ За някои групи икономически дейности осигурителната вноска за фонд ТЗПБ за периода от 1.08.2023 до 31.12.2023 г. е увеличена, а за други е намалена спрямо периода от 01.01.2023 г. до 31.07.2023 г., съответно спрямо 2022 г.

Законодателни промени

Групи икономически дейности, за които осигурителната вноска за фонд ТЗПБ за месеците след 31.07.2023 г. се намалява:

Код КИД 2008 Наименование на икономическата дейност КИД 2008 % вноска от 01.01.2023 г. до 31.07.2023 г. % вноска от 01.08.2023 г. до 31.12.2023 г.
39 Възстановяване и други услуги п управление на отпадъци 1.1 0.9
53 Пощенски и куриерски дейности 0.9 0.7

Група икономически дейности, за които осигурителната вноска за фонд ТЗПБ за месеците след 31.07.2023 г. се увеличава:

Код КИД 2008 Наименование на икономическата дейност КИД 2008 % вноска от 01.01.2023 г. до 31.07.2023 г. % вноска от 01.08.2023 г. до 31.12.2023 г.
01 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейност 0.7 0.9
20 Производство на химични продукти 0.9 1.1
25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 0.9 1.1
30 Производство на превозни средства, без автомобили 0.9 1.1
71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи 0.5 0.7

 

Пълният текст на становището на НАП за направените промени можете да достъпите от тук.

Изображенията, използвани в публикацията, са от Freepik

Предложено за вас