fbpx

Счетоводен софтуер МcMaster

Правилното решение за всеки счетоводен казус

За счетоводен софтуер McMaster

Избирайки счетоводен софтуер McMaster, получавате всичко необходимо за счетоводното отчитане във всяко едно предприятие. С един софтуерен лиценз можете да работите с неограничен брой фирми. Счетоводната ни програма е модулна и можете да се възползвате от всички базови и допълнително разработени функционалности. Ще можете да автоматизирате рутинни счетоводни операции, спестявайки време и увеличавайки производителността си.

Счетоводен софтуер McMaster - счетоводна система за Вашия бизнес

Гарантираме Ви:

 • Бързо и лесно преминаване към счетоводен софтуер McMaster;
 • Адаптиране към програмата за максимално кратко време;
 • Автоматизиране на рутинни операции, което ще Ви спести време;
 • Навременно отразяване на всяка законова промяна в счетоводния софтуер;
 • Екип от консултанти, които ще бъде до Вас на всеки един етап от внедряването на системата и последващото й използване.
Софтуер за счетоводство
 • Вашата фирма – Вашият сметкоплан. Имате пълна свобода да адаптирате софтуер McMaster спрямо нуждите на Вашето счетоводство.
 • Получавате детайлен поглед над бизнеса с използването на приходни и разходни центрове, заложени в счетоводния софтуер.
 • Нашият счетоводен софтуер дава възможност за паралелна работа в различни отчетни периоди и всички регистри са актуални в момента на операцията.
 • Чрез заложени проверки на ключови места в процеса на работа, счетоводния софтуер предотвратява допускането на грешки.
 • Улеснете работа си във валута – поддържане на неограничен брой валути, хронология на валутните курсове, връзка с БНБ и процедура за осчетоводяване на валутни разлики.
Фактуриране
 • Със счетоводен софтуер McMaster можете да издавате всички възможни документи за продажба в лева и валута.
 • Всеки издаден документ се осчетоводява автоматично.
 • Улеснете фактурирането чрез използване на шаблони.
 • Задавате търговска отстъпка за целия документ или за отделен артикул.
 • Може да обвързвате продажба с търговец и да проследявате достигнати обороти.
 • Автоматично изпращане на фактури по e-mail.
 • Контролирайте несъбираемите вземания чрез активна кредитна политика.
Справки и отчети в счетоводен софтуер
 • Всеки издаден документ се осчетоводява автоматично.
 • Стандартните счетоводни справки са само малка част от всичко, което получавате.
 • Автоматизирайте създаването на ОПР, Баланс и Паричен поток.
 • Разполагате с множество филтри и опции при генериране на всяка справка.
 • Сами определяте как да изглеждат Вашите справки.
 • Можете да запаметите формати на най-често използвани справки и да ги заредите само за миг.
 • С един клик всичко е налично в PDF, Excel, на принтера или на мейла – така, както го искате.
Справки и отчети в софтуер за счетоводство McMaster
 • Разплащате се с доставчици в рамките на минута – бързо, лесно и удобно, само с няколко клика на мишката.
 • Автоматично осчетоводявате плащанията към доставчици и разходите за банкови такси.
 • Изградена връзка с всички банкови институции в страната.
 • Две нива на контрол за извършване на плащания – мениджмънтът потвърждава, а счетоводството извършва плащане на одобрените предложения.
 • Сами определяте как да изглеждат Вашите справки.
 • Можете да изпращате автоматичен имейл към доставчици за извършени плащания по фактури.
Отчитане на договори със счетоводен софтуер
 • Дигитализирайте всички Ваши споразумения и договори в единна и защитена система.
 • Имате възможност за въвеждане на богат набор от данни.
 • Автоматично издавате и изпращате фактури по периодични договори.
 • Проследявате рамковите си споразумения, с натрупани обороти, изпълнение на договора, бонус схеми и маркетингови бюджети.
Амортизации
 • С натискането на един бутон можете да начислите и да осчетоводите амортизациите на неограничен брой активи.
 • Бързо и лесно въвеждате нови активи с детайлна информация за всеки един от тях.
 • Чрез нашия счетоводен софтуер можете да следите малоценни и малотрайни активи.
 • САП, ДАП, инвентаризационен опис и информация за състоянието на активите за период.
Отстъпка -30% при закупуването на счетоводна програма McMaster и ТРЗ софтуер Horizon

Ценови пакети на счетоводен софтуер McMaster

Изберете подходящия за Вас пакет сега и го надградете във всеки един момент

* Посочените цени са в евро без ДДС.

Крайната цена на софтуера зависи от два елемента – броя на закупуваните софтуерни лицензи и услугите по инсталиране и обучение. Свържете се с нас, за да Ви изготвим индивидуална оферта, изцяло съобразена с Вашите нужди.

Наши клиенти, използващи счетоводен софтуер McMaster