fbpx

Софтуер за бензиностанции Nexus

Издигнете бизнеса си на следващо равнище

Какво представлява софтуер за бензиностанции Nexus?

Nexus e система за управление на бензиностанции, която надхвърля далеч функциите за управление на продажбите на гориво. Софтуерът предоставя възможности, които се използват, както от едни от най-големите вериги бензиностанции на територията на страната, така и от редица локални търговски обекти.

Ние разбираме спецификата на Вашата дейност и вече над 20 години непрестанно работим върху развитието на Nexus по начин, който да Ви позволи да я извършвате без никакви затруднения. Разработили сме редица възможности, с които да имате ясен поглед върху Вашия бизнес, като същевременно намалите ръчния труд и ускорите процеса на обслужване.

Софтуер за бензиностанции

Кое прави Nexus предпочитания софтуер за бензиностанции?

Софтуер за бензиностанция

Централизирано управление на бензиностанции

Намаляване на разходите

Намаляване на разходите чрез терминал за самообслужване

Управление на ваучери и отстъпки

Система за лоялни клиенти и ваучери за отстъпка

Качествено обслужване на достъпна цена

Висококачествено обслужване на достъпна цена

Специфични разработки

Изпълнение на специфични разработки

Дистанционен мониторинг и контрол

Дистанционен мониторинг и контрол в реално време

Управление на всички процеси

Управление на всеки един процес в бензиностанцията

Достъп до партньорски системи

Достъп до партньорски системи – винетки, билети и др.

Развитие и обновяване на системата

Непрекъснато развитие и обновяване на системата

Миграция към Еврото

Вече работим по миграцията от български лев към евро

Разгърнете Вашите възможности с едно решение

Нека Ви представим някои от възможностите на софтуер за бензиностанции Nexus

Z

Удобен за работа потребителски интерфейс, с възможност за използване на сензорен монитор, позволяващ лесен достъп до функциите на приложението и по-бързо обслужване на клиентите.

Z

Централизирано управление на номенклатури, ценови параметри и контрол на резултатите от едно място. Търговските обекти работят в синхронизиран режим с централен офис и по този начин получават навременна информация за всяка една промяна на цена или актуализиране на номенклатура.

Z

Обслужване на карти за лоялност, ваучери и управление на корпоративни клиентски карти с възможност за отложено плащане, чрез които да привлечете нови клиенти и да повишите удовлетвореността на настоящите.

Z

Възможност за обслужване на няколко клиента едновременно, като касиерът във всеки един момент вижда на коя колонка се извършва зареждане, какъв е видът и количеството на горивото, както и заредената сума.

Z

Автоматизирана система за мониторинг в реално време, чрез която се проследяват ключови параметри от Вашата дейност. При индикация за възникване на възможен проблем или настъпил такъв, ще бъдете мигновено известени.

Z

Актуализиране на наличностите на стоки и горива след всяка доставка и продажба, както и поддържане на актуални наличности във всеки един момент.

Z

Богат набор от оперативни и управленски справки, чрез които в реално време можете да получите информация в графичен и табличен вид за всеки един аспект от дейността на Вашите търговски обекти.

Z

Автоматизиране на процеси чрез периферни устройства, например баркод скенери, електронни етикети, банкови терминали на различни банки и др.

Z

Автоматизирано заприхождаване на горива според замерени показания на нивомерната система преди и след доставката.

Искате режим на работа, който включва терминали за самообслужване на бензиностанции?

Nexus е софтуер за бензиностанции, който Ви дава и тази възможност

Намалете значително разходите на Вашата бензиностанция чрез терминали за самообслужване. Те са подходящи за всякакъв тип бензиностанции – без търговски обект, в отдалечени райони или без възможност за присъствието на персонал. Клиентите плащат зареденото гориво за броени секунди. Вашата бензиностанция работи денонощно, а експлоатационните разходи намаляват. Получавате редица предимства, някои от които са:

Терминал на самообслужване и софтуер за бензиностанции Nexus
 • Денонощен режим на работа;
 • Без необходимост от присъствие на касиер;
 • Ниски разходи за поддръжка;
 • Бързо и лесно обслужване на клиенти;
 • Дистанционен мониторинг и контрол;
 • Управление на неограничен брой бензиноколонки;
 • Обработка на карти за лоялност и приемане на ваучери;
 • Динамично управление на отстъпки;
 • Обслужване от контактен център;
 • Режим на работа, позволяващ оптимизиране на разходите;
 • Картови плащания, без месечни такси за обслужване;
 • Получаване на средства секунди след банкова транзакция.

Nexus 6KL – специално предназначен за управление на ведомствена бензиностанция

Разбираме нуждите на вътрешноведомствената отчетност при управление на автопарка и поради тази причина създадохме специален профил на Nexus за ведомствени бензиностанции, отговарящ на всички законови изисквания. Системата притежава всички възможности на ЕСФП Nexus, като същевременно е надградена със специфични функции и справки необходими за ведомствените бензиностанции. Зареждането на гориво се позволява само след прочитане на валидна карта на автомобил и шофьор, като това от своя страна води до минимизиране на възможностите за злоупотреби и пропуски в отчетността.

Управление на ведомствена бензиностанция

Зареждането се извършва бързо и лесно, като не е необходимо присъствието на оператор. Можете да въведете и да следите месечен лимит на картата за заредено количество гориво. В края на месеца, чрез автоматична процедура, лимитът се нулира и възстановява за следващия отчетен период. Можете да обслужвате зареждания както на ведомствени автомобили (за вътрешна употреба), така и на външни такива по договор или с плащане в брой. Имате богат набор от справки, чрез които да извеждате детайлизирана информация за зареждания по автомобили, шофьори, дати, количество и вид на горивото. Справките се генерират за произволно избран период и могат да бъдат експортирани във формат Excel.

Основни функционалности на софтуер за бензиностанции NEXUS

Касово работно място на бензиностанция

Касово работно място /Front office/

NEXUS POS приложението, наречено Cashreg, изпълнява основната функционалност на POS бензиностанция и стриктно следва Българското законодателство. Графичният потребителски интерфейс и сензорния екран позволяват лесен достъп до функциите на приложението. Практиката ни показва, че служителите се научават бързо да работят със системата и клиентите са бързо и лесно обслужвани.

 • Възможност за обслужване на няколко клиента едновременно;
 • Визуализация на всяко маркиране на стока/ гориво;
 • Маркиране на стоки по код, баркод или чрез бързи бутони;
 • Продажби чрез избиране на бензиноколонката и клиентската сметка от предложен списък;
 • Визуализация на етапа на зареждане – започнато зареждане, приключено зареждане, вдигнат пистолет;
 • Възможност за директно плащане в брой с натискането на един бутон;
 • Автоматично изчисляване и визуализация на ресто;
 • Автоматизирано заприхождаване на горива според замерени показания на нивомерната система преди и след доставката;
 • Управление на цените на горивата през касовото място;
 • Различни нива на достъп, защитени с парола. Достъп на сервизни специалисти до настройките на системата чрез индивидуален сервизен ключ;
 • Сторно функционалност за стоките, които не са горива;
 • Възможност за включване на до две сметки за гориво в един фискален бон;
 • Различни видове плащания;
 • Смесени тип плащания в една клиентска сметка;
 • Издаване на фактури от POS;
 • Обработка на клиентски карти;
 • Рекламни филми на клиентския дисплей;
 • История на продажбите;
 • Информация за цени и наличности в реално време.
управление и склад

Управление и склад / Back Office

Petrol Station Manager е приложение, предназначено за управителя на бензиностанцията. То дава възможност за подробен анализ на бизнес процесите за предишните и днешния ден. PS Manager се състои от няколко модула. Всеки от тях може да бъде достъпен, в зависимост от определени потребителски права. Системата позволява:

 • Информация за наличност и движението на артикулите в реално време;
 • Обработка на клиентски карти;
 • Проследяване на продажби, Z-отчети;
 • Аналитични данни за фискален бон;
 • Обработка на заявки и доставки;
 • Издаване на фактури по касов бон или няколко касови бона едновременно;
 • Обработка на Инкасо;
 • Функционалност за създаване, обработка и управление на ревизии;
 • Различни типове отчети: за движение на артикулите, гориво, инкасо, продажба на горива, застраховки и винетки, сравнителен отчет: ATG – данни за помпата;
 • Регламентиранe на нива на достъп.