fbpx

Система ERP Aurora

Софтуер за цялостно управление на бизнеса

Какво е система ERP Aurora?

ERP Aurora е цялостна система, която обхваща бизнес процесите в предприятието и дава възможност те да бъдат правилно планирани, автоматизирани и оптимизирани. Системата е модулна и може да бъде внедрена поетапно, да бъдат обхванати част или всички бизнес процеси, в зависимост от Вашите нужди. Предлага се под формата на софтуерни лицензи, които закупувате еднократно и под формата на месечна такса (SaaS – софтуер като услуга).

С помощта на нашата ERP система ще управлявате по-ефективно всеки един процес във Вашата компания, което ще доведе и до подобряване на резултатите. Модулната структура на програмата, в съчетание с нейната гъвкавост и лекота на използване я прави идеалното решение за малки, средни и големи предприятия.

Ние сме до Вас на всяка стъпка от реализиране на проекта и след неговото приключване

Знаем, че всяка една компания е уникална и има собствен стил на работа. Нашите консултанти ще опишат подробно бизнес процесите във Вашата организация и ще предложат оптималния модел за работа. Ако имате нужда от управление на специфичен бизнес процес, то ние можем да Ви го осигурим чрез индивидуални разработки. Получавате ERP система, която отговаря изцяло на нуждите на Вашия бизнес и подпомага неговото оптимизиране и управление по най-добрия начин. Екипът ни остава насреща и след приключване на проекта, за съдействие при възникнали казуси или въпроси.

Дългогодишната работа с компании с различен предмет на дейност, ни дава увереност и мотивация да продължаваме да търсим най-добрите решения за клиентите и заедно да откриваме нови бизнес хоризонти. За нас всеки бизнес е уникален и заслужава индивидуално внимание. Ние държим на съвместната работа с клиента от момента на възникване на идеята, през етапите на нейното развитие като проект, до крайната й реализация.

СИС Технология е доказан и надежден партньор за внедряването на ERP системи

 • Постигнали сме 97% успеваемост при реализирането на проекти по внедряване на ERP системи, при 93% средно за бизнеса;
 • Успяхме там, където други не можаха. Притежаваме гъвкавост, която е неприсъща за други и това позволява да се впишем идеално в организацията на клиента;
 • Когато Вашият бизнес расте и изпитва необходимост от автоматизация на нови бизнес процеси, ние сме до Вас, готови да я посрещнем.

Готови ли сте да преминете на следващо равнище?

Нека Ви представим малка част от възможностите на нашата ERP система

Заявки от клиенти в ERP система Aurora

Намалете времето за изпълнение на поръчката чрез автоматизиране на ключови бизнес процеси

Заявки от клиенти в система ERP Aurora

Правилната и навременна обработка на заявките от клиенти е в основата на добрите взаимоотношения с тях. Те са отправна точка за формирането на производствена програма и определяне съдържанието на поръчките към доставчици. Чрез система ERP Aurora можете да регистрирате всяка заявка от клиент, независимо от канала, по който е постъпила. Ще обработвате своевременно всяка една заявка, ще проследявате етапите на нейното изпълнение и ще реализирате продажбите в срок. ERP системата дава възможност за автоматизиране на редица процеси, което от своя страна води до намаляване на времето за обработка на заявките.

Автоматична производствена програма

Планирането на производствените процеси често е сложен и времеотнемащ процес. Трябва да се вземат под внимание много фактори, като заявки от клиенти, срокове за изпълнение, необходими материали, натоварване на производствените мощности и др. В автоматичната производствена програма на система ERP Aurora са заложени алгоритми, които отразяват всички тези  параметри. Това гарантира точно планиране на производствените мощности, намаляване загубите на време, ресурси, запаси и незавършено производство. Ще знаете във всеки един момент на какъв етап от производството се намират Вашите продукти и какво е натоварването на ресурсите.

Оптимизиране на доставките

В основата на съществуването на всяко предприятие са взаимоотношенията с доставчици. Планирането на доставката на суровини е процес, изпълнен с голяма доза несигурност какво и кога да бъде поръчано, колко време ще отнеме доставката, на каква цена ще бъде тя, който освен това изисква много време. На база заявките от клиенти и формираната производствена програма, ERP системата ще подготви предложение за това какви заявки е необходимо да направите към Вашите доставчици. Всичко, което трябва да направите, е да натиснете бутона „Потвърди“ и ще сте сигурни, че производствения процес няма да спре. Ще можете да създавате точни графици за доставки, да намалите запасите и да избегнете неизпълнението на поръчки, поради неправилно планиране или липса на суровини.

Склад и логистика в ERP система Aurora

Оптимизирайте материалните запаси и складовите наличности

Склад и логистика в ERP система Aurora

Независимо от големината и сложността на Вашия склад, с възможностите на нашата ЕРП система значително ще улесните и подобрите процесите в него. В реално време можете да проследявате наличности, входящи и изходящи стоки, както и да осъществявате контрол върху целия процес. Чрез система ERP Aurora ще намалите вероятността за допускане на грешки при отчитането на стоките, което ще Ви спести време и средства.

Работа с мобилни устройства

Чрез мобилните устройства бързо и лесно извършвате операции по доставки, продажби, вътрешни движения между складове и ревизии. На тях може да бъдат възложени задачи за получаване на стоки по конкретни заявки и тяхното подреждане на определени места в склада. Проследявате в реално време извършената работа.

Локации

ERP системата позволява да дефинирате свободно складови адреси – стелажи, свободни пространства или палети. Всеки артикул се асоциира с адреса, на който ще се съхранява и това прави последващото му намиране бързо и лесно. Адресите позволяват контрол по различни показатели, като обем, тегло и пр., като така подпомагат логистиката в склада.

Резервиране на стоки

Можете гъвкаво да управлявате складовите наличности и да резервирате стока за определени търговски кампании или за конкретни заявки на клиенти. Ако работите с амбалаж, той ще бъде изписан автоматично от склада и проследен по клиенти.

Етикетиране

Чрез ERP системата можете да разпечатвате различни видове етикети и да генерирате баркодове, съдържащи информация за стоката, партидата и местонахождението на продукта, с което ще улесните значително дейността си и ще се предпазите от грешки.

Митнически склад

В нашата ERP система се поддържа и митнически склад, отговарящ на всички законови и нормативни изисквания. Със специално разработените за целта документи се следи движението в склада и освобождаването на стоката по реална себестойност. Разполагате с всички необходими справки за тяхното правилно отчитане.

Производство и планиране в ERP система Aurora

Управлявайте производствените процеси по най-удобния за Вас начин

Производство и планиране в ERP система Aurora

Aurora е гъвкава и лесна за внедряване ERP система, която покрива изцяло нуждите на всяко едно производствено предприятие, оптимизирайки капацитета му, работните процеси, натовареността на производствените мощности и използваните ресурси. Разработили сме различни типове производствени модели, отговарящи на процесите на широк кръг предприятия. Някои от възможностите на системата са:

Производство по разходни норми

Чрез мобилните устройства бързо и лесно извършвате операции по доставки, продажби, вътрешни движения между складове и ревизии. На тях може да бъдат възложени задачи за получаване на стоки по конкретни заявки и тяхното подреждане на определени места в склада. Проследявате в реално време извършената работа.

Производствена програма

С помощта на ERP система Aurora ще постигнете още по-високо ниво на оптимизация на производствените процеси и ресурси. Изготвяте производствена програма, проследявате натоварването на производствените мощности и формирате автоматичен график, гарантиращ непрекъсваемост на процесите. ERP системата предоставя възможност за автоматично формиране на производствена програма на базата на заявки от клиенти. Ако работите на ишлеме, то можете да проследявате всички процеси под формата на възложител и/или изпълнител. Използвайки програмата, ще ускорите производствения процес, ще увеличите производителността си и ще намалите незавършеното производство.

Производство по партиди

За да отговорите на всички изисквания за безопасност на храните е необходимо да разполагате с необходимите за целта инструменти. Разработили сме партидно производство, чрез което бързо и лесно можете да проследите всяка една партида – от доставката на изходните суровини до реализацията на готовия продукт на пазара. Нашата ERP система гарантира пълна проследяемост и спазване на HACCP изискванията за безопасност на храните. Можете да контролирате качеството на Вашата продукция на всеки един етап от производствения цикъл.

Формиране на себестойност

За по-точно ценообразуване и постигане на висока конкурентоспособност, трябва да знаете каква е точната себестойност на Вашата продукция във всеки един момент. С помощта на ERP системата ще имате пълна проследяемост на всички видове разходи, свързани с производството на всяко изделие. Информацията може да бъде представена графично или таблично, както и да сравнявате различни отчетни периоди. Независимо от вида на производството и спецификата на изпълняваните процеси, система ERP Aurora ще предостави точна информация за себестойността на всеки Ваш продукт, за да можете да взимате най-добрите управленски решения.

Заявки и доставки в ERP система Aurora

Сведете до минимум грешките, свързани със заявки и доставки

Заявки и доставки в система ERP Aurora

За по-добро управление на веригата за доставки е необходимо да оптимизирате процесите по изготвяне и изпращане на заявка към доставчик, както и да проследявате нейното изпълнение. ERP система Aurora Ви дава сигурност, че разполагате с точно толкова стока, колкото e необходима и поръчките от клиенти ще бъдат изпълнени точно и навреме, без да се презапасявате.

 • ERP системата използва алгоритми, чрез които на базата на исторически данни и натрупана информация, автоматично формира предложение за заявка към доставчици.
 • Ако работите по поръчка, можете автоматично да формирате заявки към доставчици на база получени заявки от клиент, с което да минимизирате възможността за непълно или забавено изпълнение на поръчките.
 • Можете да анализирате минималните и максимални наличности по артикули и да планирате доставки на база заявки за производство или продажба за период.
 • Проследяването на срокове за доставка и получените количества по дадена заявка се извършват бързо и лесно, за което допринася графичното визуализиране на връзките между отделните документи.
 • Приемането на стока е улеснено с помощта на мобилен компютър – посочвате заявката, по която се доставя стока, проследявате дали има разминаване между заявеното и полученото и заприхождавате автоматично получените количества.
 • Системата дава възможност за улеснено въвеждане на ВОП и митнически декларации и автоматично формиране на интрастат декларации за получените и изпратени стоки.

Продажби и договори в ERP система Aurora

Автоматизирайте напълно процесите в областта на продажбите

Продажби и договори в ERP система Aurora

Управлението на продажбите чрез ERP система Aurora намалява значително ръчните операции на служителите и те могат да се концентрират върху дейности, които да добавят допълнителна стойност към бизнеса. Мениджмънтът от своя страна получава детайлна и систематизирана информация за продажбите и активностите с клиенти. Освен всички функции на един стандартен счетоводен софтуер, системата предоставя редица допълнителни възможности.

 • Можете да дигитализирате всички Ваши договори и споразумения в единна и защитена среда.
 • Автоматично издавате и изпращате периодични фактури, което значително намалява ръчния труд и възможността за допускане на грешки или пропускане издаването на фактура по договор.
 • Проследявате рамкови споразумения, с натрупани обороти, изпълнение на договора, бонус схеми и маркетингови бюджети.
 • Издавате всички възможни документи за продажба в лева и валута, като всеки данъчен документ се осчетоводява автоматично.
 • Всяка продажба е обвързана с търговски представител с цел проследяване изпълнението на таргети.
 • Бързо и лесно проследявате целия процес от получената поръчка, до предадените и фактурирани продукти.
 • С функциите за връзка с онлайн магазин можете да импортирате в програмата поръчките от клиенти и да проследите тяхното изпълнение, а също така и да експортирате към сайта цени и наличности в реално време.

Отношения с клиенти – CRM

Проследявайте активностите за всеки клиент бързо, лесно и удобно

Отношения с клиенти - CRM в система ERP Aurora

ERP Aurora е система, с която можете да обхванете целия процес по обслужване на клиента – от първоначалния контакт с него, през изготвянето на оферта, до извършването на самата продажба. Проследявате всички активности по клиенти и по поръчки, отговорните лица за тяхното изпълнение, както и съответните срокове за изпълнение на възложени задачи. Ценообразуването се подпомага и от гъвкавата ни ценова политика и различните възможности за изготвяне на ценови листи и поддържането на промоции.

 • Мениджърите могат да възлагат задачи през системата и да проследяват за тяхното изпълнение в срок. За да няма пропусната задача, служителят получава e-mail или SMS с персонализирано съдържание.
 • Всички активности по дадена сделка се контролират със срок за изпълнение и със справки за просрочени или предстоящи активности.
 • Спестете време на служителите от търговски отдел чрез автоматично изготвяне на персонализирани оферти в Word или PDF и бързо и лесно проследяване на хронологията на направените оферти.
 • Проследявате всеки етап от сделката в реално време, в това число дали стоките са произведени и доставени на клиента, както и дали са издадени съответните документи за това.

Счетоводство и финанси в ERP система Aurora

Над 30 години опит в автоматизирането на счетоводни процеси

Счетоводство и финанси в ERP система Aurora

Като компания с над 30 години опит в разработването на счетоводен софтуер в България и с над 500 клиента на счетоводния ни продукт, сме пренесли своето ноу хау в това направление и в система ERP Aurora. Избирайки нашата ERP система, получавате всичко необходимо за счетоводното отчитане във всяко едно предприятие.

 • Вашата фирма – Вашия сметкоплан. Имате пълна свобода да адаптирате системата спрямо нуждите на Вашето счетоводство.
 • Получавате детайлен поглед над бизнеса с използването на приходни и разходни центрове, заложени в програмата.
 • Възможност за паралелна работа в различни отчетни периоди и всички регистри са актуални в момента на операцията.
 • Начисляване и автоматично осчетоводяване на амортизации и възможност за следене на малоценни и малотрайни активи.
 • Разплащате се с доставчици в рамките на минута – бързо, лесно и удобно, а направеното плащане и разходите за банкови такси се осчетоводяват автоматично.
 • Автоматизирани процедури, импорти и осчетоводявания.
 • Подобрявате на събираемостта на вземанията чрез използване на кредитна политика, в т.ч. кредитни лимити, автоматично изпращане на имейл към клиенти просрочени задължения в определен ден и час, групиране на клиенти според тип на платеца, големина и др.
 • Връзка с външни системи за обмен на данни – E-code, E-фактура, Connectivity, Clock, Moneyworks и др.

Бизнес анализи с ERP система Aurora

Разгледайте своя бизнес в детайли и го управлявайте по най-добрия начин

Бизнес анализи с ERP система Aurora

Със система ERP Aurora ще имате детайлна информация за състоянието на Вашия бизнес. Стандартните счетоводни справки са само малка част от това, което получавате. В реално време разполагате с информация, необходима за взимането на обосновани и точни управленски решения. Това неминуемо ще окаже положително влияние върху планирането, прогнозирането и финансовия резултат на Вашето предприятие.

 • Сами определяте изгледа на справките, възползвайки се от множеството филтри и опции, които предлага програмата.
 • Можете да запаметите формати на най-често използвани справки и да ги заредите само за миг, разполагайки с повече време за анализ на резултатите.
 • С един клик всичко е налично в PDF, Excel, на принтера или на мейла – така както го искате.
 • Възползвайте се от OLAP технологията, за да изготвяте справки, които да Ви дадат в обобщен вид специфична информация за Вашия бизнес.
 • Избрани от Вас ключови справки, с изходна информация от софтуер ERP Aurora, могат да бъдат достъпни на мобилно устройство чрез технологията Microsoft Power BI.

Интеграции на ERP Aurora с външни системи

Magento
WooCommerce
Econt
eMag
Amazon
EasyPay
Е-фактура
Екод
Controlicy
SAP
Мегасофт

Бизнес навигатор

Генсофт
Фармастар
IQVIA
ДДС дневници
Микроинвест
MoneyWorks
Clock
Зерон
Connectivity
POS Master
EVO II
Horizon
Фарма слим

ERP система Aurora е подходящо решение за различни типове индустрии

Автоматизираме основни и специфични процеси в хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето, електрооборудването, шивашкото производство, складово стопанство, складове с локации, дистрибуция и търговия.

Хранително-вкусова промишленост

Вие сте предприятие, преработващо млечни продукти, месни продукти, плодове или зеленчуци? Следователно оперирате в динамична среда с голяма конкуренция и силна държавна регулация. За да сте успешни, Ви трябва предимство пред конкурентите и същевременно изрядна отчетност по отношение на институциите. Заради това, ние Ви предлагаме ERP система Aurora – перфектното решение за Вашия бизнес.

Система ERP Aurora за хранително-вкусова промишленост
ERP система Aurora за шивашка индустрия

Шивашка индустрия

Създадохме специален производствен модул, предназначен за предприятия в шивашката индустрия. С помощта на нашето решение ще имате единна система, която ще Ви спести пари, време и труд. Ще можете да намалите значително незавършеното производство и да ускорите обращаемостта на оборотните си средства. Чрез нашата ERP система ще можете да изчислите ефективността на всеки един служител в работния процес и да формирате коректно допълнителните възнаграждения. Във всеки един момент ще сте информирани за статуса на Вашите поръчки и етапа на тяхното изпълнение.

Складове с локации

Система ERP Aurora e много повече от складов софтуер. С възможностите, които предлага нашата ERP система значително ще подобрите процесите в склада и ще оптимизирате ежедневните складови операции. Вашите работници ще работят по-бързо и с по-малко грешки. Бързата и лесна работа със складовия модул е само малка част от това, което предлагаме. В реално време ще имате цялата необходима информация за взимането на най-добрите управленски решения.

Складове с локации в система ERP Aurora
ERP система за производители и

Месопреработвателна индустрия

ERP Aurora е цялостна система, която автоматизира и оптимизира бизнес процеси. За да улесним работата на производителите и търговците на месо и колбаси, и да им дадем един цялостен поглед над техния бизнес, създадохме нов модел на производство в нашата ERP система. С нейна помощ можете да проследите движението на всяка една партида суровини, материали и готова продукция от входа до изхода в предприятието.

Управление на продажбите

Независимо в коя сфера на бизнеса сте – дали произвеждате колбаси, замесвате хляб, шиете дрехи, или продавате обзавеждане за дома, едно е нещото което ни обединява – продажбата! Без ефективна търговска дейност, дори и най-висококачественият продукт, ще остане нереализиран, а потенциалът на Вашия бизнес неосъществен. Водени от тези доводи, отделихме специално внимание за развитието на търговската дейност в ERP Aurora – водещ софтуер за управление на продажбите.

Интеграция с платформи за онлайн търговия

Венета Ятовска

Главен счетоводител

С внедряването на ERP Aurora и допълнителните доработки, които СИС Технология АД направи, за да се улесни процеса на работа, на този етап напълно се удовлетворяват нашите нужди за контрол и проследяване на процесите.
С възможностите за надграждане, които предлага системата, вярвам, че при необходимост от нови функционалности, СИС Технология АД ще отговори бързо и професионално на изискванията ни.

Инж. ИЛИЯ АНДОНОВ

Директор дирекция „Развойна дейност и иновации“

Автоматичният обмен на данните улесни работния процес.

В резултат служителите в складовите бази се концентрираха върху търговската дейност, като разполагаха с винаги точна, вярна и навременна информация за наличности на продукция и задължения на клиенти, което позволи да се изпълнят изискванията на мениджмънта на компанията за финансова дисциплина, съчетана с повишени обороти от продажби.

Николай Василев

Оперативен директор, Артек 92 ООД

Реализирането на проекта донесе ефективност в планирането на материалите и ресурсите, намали продължителността на производствения цикъл и времето за отчитане на производството. Вече имаме ясна проследимост за: формирането на себестойността на продукцията, изпълнението на производствените операции, вложените материали по заявки и артикули, изработени операции за период, етапа на изпълнение на поръчките и себестойност, проследяване на артикули, цялостна представа за дейността и ефективността на служителите.

Наши клиенти, използващи система ERP Aurora