fbpx

Софтуерна поддръжка

Висок професионализъм и отдаденост на нашите консултанти

Висок професионализъм и отдаденост на нашите консултанти

Сигурността и безпроблемната работа на клиентите е от съществено значение за нас. Неизбежно, в процеса на работа възникват казуси от различно естество – неправилно въведени и обработени данни, технически грешки и др. Поради тази причина осигуряваме на клиентите непрекъсната връзка с висококвалифицирани специалисти, които да бъдат до тях на всяка стъпка от използването на продукта за подкрепа, съвет и обучение.
Обслужване от Call center

Някои от дейностите, включени в софтуерната поддръжка са:

  • Бърза реакция при възникване на законова промяна;
  • Съдействие чрез телефонна консултация, дистанционен достъп или на място при Вас;
  • Кратки срокове на реакция за възстановяване на работоспособността на системите в зависимост от важността на засегнатия процес;
  • Осигуряване на достъп до дежурни консултанти в почивни дни;
  • Обслужване от Call center;
  • Мониторинг в реално време и дистанционно отстраняване на неизправности;
  • Своевременно запознаване с нови предложения;
  • Информиране за промени в нормативната среда.
Икона за индивидуални разработки в услуги

Индивидуални разработки

Икона продуктово развитие

Развитие на продуктите

Икона за хостинг на данни в услиги

Хостинг на данни

Внедряване

Внедряване

Икона за информационно и абонаментно обслужване

Абонаментно обслужване

Икона софтуерни и хардуерни продукти

Хардуерна поддръжка

Icon Fiscal Competence Center

Фискални консултации

Икона за индивидуални разработки в услуги

Индивидуални разработки

Икона за хостинг на данни в услиги

Хостинг на данни

Икона за информационно и абонаментно обслужване

Абонаментно обслужване

Икона за хардуерна поддръжка

Хардуерна поддръжка

Icon Fiscal Competence Center

Фискални консултации

Икона продуктово развитие

Развитие на продуктите

Внедряване

Внедряване