fbpx

Развитие на продуктите

Продуктите ни са разработени за българския пазар, растат и се развиват с него

Продуктите ни са разработени за българския пазар, растат и се развиват с него

Софтуерно развитие иконка

Софтуерно развитие

За да бъдем максимално полезни за нашите клиенти, непрекъснато работим върху надграждането на предлаганите от нас продукти с цел улесняване и подобряване на тяхната работа. Системите ни са разработени в България и нашите разработчици са позиционирани на територията на страната, познават добре българското законодателство и реагират навременно на всяка възникнала законова промяна. Гарантираме, че софтуерните ни продуктите се актуализират навременно, съобразно непрестанно променящите се законови изисквания и нужди на бизнеса.

Индивидуални разработки иканка

Индивидуални разработки

Когато Вашия бизнес расте и изпитва необходимост от автоматизация на нови бизнес процеси ние сме до Вас, готови да я посрещнем. Разполагаме с развоен екип, който ще разработи индивидуални модули и функционалности според спецификата на Вашата дейност. Модулите на програмата са проектирани съвместно с Вас и спрямо Вашите изисквания, с помощта и професионалната подкрепа на нашите консултанти.

Икона за индивидуални разработки в услуги

Индивидуални разработки

Икона продуктово развитие

Развитие на продуктите

Икона за хостинг на данни в услиги

Хостинг на данни

Внедряване

Внедряване

Икона за информационно и абонаментно обслужване

Абонаментно обслужване

Икона софтуерни и хардуерни продукти

Хардуерна поддръжка

Icon Fiscal Competence Center

Фискални консултации

Икона за индивидуални разработки в услуги

Индивидуални разработки

Икона за хостинг на данни в услиги

Хостинг на данни

Икона за информационно и абонаментно обслужване

Абонаментно обслужване

Икона за хардуерна поддръжка

Хардуерна поддръжка

Icon Fiscal Competence Center

Фискални консултации

Икона продуктово развитие

Развитие на продуктите

Внедряване

Внедряване