fbpx
Фискални принтери

Фискален принтер MF-P1200DN

Функционални характеристики

ДДС ставки 8
Задължителни ДДС ставки 4
Програмируеми стоки 100
Департаменти 100
Оператори 100
Видове платежни средства: 9
Хедър – брой редове 6
Футър – брой редове зависи от управляващия софтуер
Отстъпки абсолютни; артикул и/или субтотал
Надбавки абсолютни; артикул и/или субтотал
Касов баланс в брой служебно въведени, служебно изведени,

Характеристики на фискален принтер MF-P1200DN

Налични отчети

Налични отчети

☑ Междинен финансов отчет (X);
☑ Дневен финансов отчет с нулиране (Z);
☑ Отчет програмирани артикули (част от X-/Z-отчета);
☑ Отчет департаменти (част от X-/Z-отчета);
☑ Отчети от фискална памет:
– Съкратен от дата до дата;
– Пълен от дата до дата;
– Съкратен по номера на дневни финансови отчети с нулиране;
– Пълен по номера на дневни финансови отчети с нулиране.
Дневен финансов отчет

Автоматичен Дневен финансов отчет с нулиране в 23:59:59 при наличие на натрупан оборот

Диагностичен бон

Диагностичен бон

Документиране на продажби

Възможност за документиране на продажби и връщания с фискален бон в електронен видпри работа с електронен магазин

Предупредителни текстове

Предупредителни текстове в дневните финансови отчети

☑ Наличие на по-малко от 50 блока във Фискалната памет;
☑ Наличие на по-малко от 150 000 свободни реда (500 Кб) в КЛЕН;
☑ Липса на връзка с Мобилния оператор в един, два или три последователни Z-отчета.
Печат на QR код

Печат на QR код на всеки фискален бон

Печат на УПИ

Възможност за печат на УНП

Изпращане на данни към НАП на всеки 5 минути

Изпращане на данните от всеки фискален бон в сървъра на НАП на всеки 5 минути

Експорт на КЛЕН на USB флашка

Експорт на КЛЕН на USB флашка

Сторно

Сторно функционалност

Автоматична блокировка

Автоматична блокировка при:

☑ Неподаване на даден фискален бон в рамките на 72 часа към сървъра на НАП;
☑ Липса на свързаност с мобилния оператор в три последователни Z-отчета;
☑ Получаване последователно на три еднакви грешки, свързани с коректността на
данните, подавани към НАП.
Изчитане на времето

Команда за изчитане на времето и причината за блокиране на ФУ

Блокиране на ФУ

Команда за изчитане на времето по подразбиране за блокиране на ФУ

Мониторинг на ФУ

Информационна система за мониторинг на ФУ

Технически характеристики на фискален принтер MF-P1200DN

Комуникация с персонален компютър – RS-232C (настройки по подразбиране: скорост – 19200, 8 бита, четност – няма, стоп бит – 1);
– LAN 100 Mb/sec.
Термопечат Високоскоростен и безшумен
Термопечатащ механизъм – директен линеен термо печат;
– скорост на печат – 355 mm/s
– монохромен;
– резолюция – 203 × 203DPI (8 dots/mm);
– термохимическа хартиена лента, еднопластова,
80 mm;
– максимален диаметър на ролката – 90 mm;
– символи на ред – до 44, в зависимост от ширината
на ролката;
– печат на кирилица, латиница и смесен текст;
– печат на графично лого;
– печат на баркодове – EAN/UPC, Code128, QR,
PDF417;
– автоматично отрязване на хартиената лента;
– печат на клиентско графично лого.
КЛЕН SD или SDHC карта, 1 до 32 GB, минимум 4 GB се
доставя при закупуване на ФУ
Фискална памет – 3217 дневни финансови отчета;
– 200 блока за аварийни нулирания на;
оперативната памет
– 30 блока за промяна на данъчни ставки;
– 200 блока за нова КЛЕН.
Интерфейси за външна периферия – Чекмедже;
– USB (USB 2.0 High Speed).
Размер и тегло – 137 mm x 138.5 mm x 187 mm;
– 1.3 kg.
Температура на околна среда

– Работоспособност гарантирана при 0° – 50°C;
– В очакване на команда при 0° – 55°C;
– Крайна работоспособност при 0° – 55°C;
– Съхранение при -10° – 55°C;
– Транспортиране при -40° – 60°C.

Влажност на околна среда

– Работоспособност гарантирана при 5% – 90%;
– В очакване на команда при 5% – 95%;
Крайна работоспособност при 10% – 90%;
– Съхранение при 5% – 90%;
– Транспортиране при 5%-95%.

 

Фискалният принтер отговаря на изискванията на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин от 26.02.2021 г. и е одобрен от БИМ със свидетелство 853.