fbpx

Внедряване

За нас всеки бизнес е уникален и заслужава индивидуално внимание.

За нас всеки бизнес е уникален и заслужава индивидуално внимание

Внедряването е ключов процес, от който зависи успешното реализиране на всеки проект. Ние държим на съвместната работа с клиента от момента на възникване на идеята, през етапите на нейното развитие като проект, до крайната й реализация. Компанията ни разполага с добре обучени и опитни специалисти, които ще работят заедно с Вас от началото до края на всеки един проект.

Внедряване
Запознаване с детайлите

Винаги се стремим да се запознаем в детайли с дейността, която ще автоматизираме. Това ни дава възможност да гарантираме на клиентите, че избраното софтуерно решение ще отговаря в максимална степен на техните потребности и ще позволи постигането на поставените бизнес цели.

В съотвотствие с изискванията

В зависимост от избрания продукт и размера на реализирания проект, внедряването преминава през различни етапи. Независимо от мащаба на проекта, ще бъдем до Вас на всяка една стъпка от имплементирането, за да сме сигурни, че системата ще отговаря изцяло на Вашите изисквания и модел на работа.

Безпроблемно внедряване

Чрез дългогодишния опит на СИС Технология АД в имплементирането на софтуерни решения, ще имате възможността да се възползвате от нашето ноу-хау и експертиза и да постигнете всички Ваши цели. Гарантираме Ви гладко и безпроблемно внедряване на всеки наш продукт.

Икона за индивидуални разработки в услуги

Индивидуални разработки

Икона продуктово развитие

Развитие на продуктите

Икона за хостинг на данни в услиги

Хостинг на данни

Внедряване

Внедряване

Икона за информационно и абонаментно обслужване

Абонаментно обслужване

Икона софтуерни и хардуерни продукти

Хардуерна поддръжка

Icon Fiscal Competence Center

Фискални консултации

Икона за индивидуални разработки в услуги

Индивидуални разработки

Икона за хостинг на данни в услиги

Хостинг на данни

Икона за информационно и абонаментно обслужване

Абонаментно обслужване

Икона за хардуерна поддръжка

Хардуерна поддръжка

Icon Fiscal Competence Center

Фискални консултации

Икона продуктово развитие

Развитие на продуктите

Внедряване

Внедряване