fbpx
Блог

Колко време отнема внедряването на ERP система?

Участвам в имплементирането на ERP Aurora от 7 години. За този период съм работил по редица проекти – в някои съм бил ангажиран само по периферията, с изпълнението на конкретни задачи, а в други съм участвал от началото до края (успешния край 😊). Всеки един проект започва с провеждането на редица срещи, по време на които се определя обхвата, целите, ценовите условия. И винаги, абсолютно винаги, се стига до въпроса:

Колко време ще отнеме внедряването на ERP системата?

Колко врема отнема внедряването на ERP система

Ако сега в момента дам някакъв срок, то на 100% ще Ви излъжа. Поради тази причина в тази статия ще Ви запозная с основните стъпки по имплементиране на ERP система. Следващите редове са резултат от практическия ми опит и от теоретичните ми проучвания, като част от научната ми дейност.

За да мога по-добре да очертая стъпките, през които преминава всеки един проект, съм подготвил следната графика:

Схема етапи внедряване на ERP

Процесът преминава през три основни етапа, като за всеки един от тях можем да разграничим по три ключови процеса. Важно е да отбележим, че макар и представени като последователни стъпки, процесите могат да се застъпват и изпълняват паралелно. За да придобиете представа как би преминалo имплементирането на ERP система във Вашата компания, ще разгледаме накратко отделните етапи.

Всичко започва със сформирането на екипите, които ще работят по проекта. Знам, че звучи банално, но имайте предвид, че това е ключово за успеха на начинанието. При дефинирането на екипите се определят отговорните лица, което улеснява възлагането на задачи и проследяването на тяхното изпълнение.

Следващата стъпка е проучването на бизнес процесите и изготвянето на Whitepaper. Двата процеса са в пряка зависимост и коректното им изпълнение ни позволява в най-голяма степен да разберем бизнеса, който ще оптимизираме с помощта на ERP. Не пренебрегвайте тези стъпки в никакъв случай!

Внедряване на ИРП система

От тук преминаваме и към II етап, в който започваме реално да работим и по подготовка на ERP системата за продуктивен старт. Изграждането на работната среда е стъпка, при която стартират настройките на програмата, прехвърляне на данни и дефиниране на параметри. Заедно с подготовката на работната среда се определят и потребителските роли, правата за достъп, както и създаване на потребители за програмата. Техническите операции обхващат инсталиране и настройка на сървър, работни станции и работеща система. В края на втори етап можем да кажем, че програмата е вече функционална в конкретното предприятие и можем да започнем работа с нея.

Следващият етап започва с обучението на персонала. Докато в първите два етапа са били ангажирани ръководители на отдели или отговорни лица, тук вече се включват и хората, които ще изпълняват оперативната дейност. Доброто им обучение е особено важно и гарантира безпроблемното функциониране на системата и постигането на положителни резултати от използването ѝ.

Всеки проект е съпроводен и от не малко документация. Документи като Blueprint – описание на процесите в предприятието, през функциите на програмата, ръководство за работа, видео уроци и записи са резултат от добрите практики и са от полза за двете страни. Добре водената документация ни гарантира и по-безпроблемна експлоатация на софтуера.

За да завърши проекта се преминава и през процеса по мониторинг, някъде познат и като „бейбиситинг“. Този процес обикновено продължава от 1 до 3 месеца, през които внедрителите на софтуера следят работата на потребителите, отстраняват настъпили грешки и проблеми и гарантират, че програмата ще продължи да работи без проблеми.

Представих Ви доста бегло и накратко основните етапи, през които минава всеки един проект. Както виждате процесът не е лек или кратък, но при добра организация, ангажираност и от двете страни и следване на добрите практики ще ви доведе до успешен край. За да не говоря само общи приказки, за финал ще Ви кажа, че един проект за внедряване на ERP система може да продължи от 1 месец до 1 година, в зависимост от обема на предприятието, дейността и процесите, които ще бъдат обхванати.

Имате желание да получите по-подробна информация за това как би протекло имплементирането на ERP Aurora във Вашата компания? Не се колебайте да се свържете с нас. След провеждане на безплатна консултация, ще предложим най-подходящото за Вас решение.

Внедряване ERP система - колко време е нужно

Янко Георгиев

Янко е ръководител консултант клиенти на счетоводен софтуер McMaster и ERP Aurora. Има повече от 10 години в обслужването на клиенти. Доктор по Икономика, защитил дисертационен труд в областта на оптимизирането на бизнес процеси чрез имплементирането на ERP системи.

ERP

5 юни, 2023

Предложено за вас