fbpx

ТРЗ програма Horizon

Подходяща за предприятия от всякакъв тип и размер

ТРЗ програма Horizon

Софтуер за управление на отношенията с персонала – заплати, кадри и графици.

Добре разбираме колко значима и отговорна е работата на заетите в областта на ТРЗ сферата. Поради тази причина създадохме Horizon – софтуер вдъхновен от бизнеса, създаден за бизнеса и развиващ се с него. Гарантирайте си верни начисления, удръжки, подавани декларации и статистика, като същевременно автоматизирате голяма част от рутинните операции.

Нашата ТРЗ програма отговаря на всички нормативни изисквания на българското законодателство за изчисляване на трудовите възнаграждения. Чрез нея ще автоматизирате дейностите по изчисляване на трудови възнаграждения, изготвяне и обработка на сменни графици, поддържане на лични досиета, както и повишаване квалификацията и преквалификацията на служителите в компанията.

Z

Многофирмен софтуер

Можете да обработвате много фирми в единна база данни, което дава възможност да използвате всички функции на системата, без това да нарушава целостта на информацията.

Z

Автоматични процедури

ТРЗ програмата автоматизира много ръчни операции, което ще Ви спести време и труд. Можете да нанасяте корекции в отминал период, като засегнатите параметри се преизчисляват автоматично.

Z

Разработки по изискване на клиента

Нашите разработчици са позиционирани на територията на страната и могат бързо да реагират на Ваше искане за разработване на допълнителна функционалност.

Z

Еднократно въвеждане на данни

Спестете време и труд с еднократно въвеждане на данни, които са достъпни във всички модули в системата. Всяка направена корекция на едно ниво, се отразява и в следващото.

Z

Навременна актуализация

Гарантираме навременно отразяване на всички промени в областта на трудовото законодателство в нашата програма и нейното своевременно актуализиране.

Z

Сигурна и безпроблемна работа

Нашите консултанти са неотлъчно до клиентите ни, за да им съдействат при възникнали казуси и въпроси по време и след инсталиране на софтуера.

ТРЗ програма Horizon се предлага в две разновидности:

E

Horizon Lite

Horizon Lite е многофирмена модулна ТРЗ програма, която е напълно съобразена с действащата нормативна уредба. Подходяща за предприятия от всякакъв тип и размер. Обхваща модули заплати, кадри и графици. Ограничена е за обработка на до 150 служителя – общо за всички закупени работни места. Можете да изберете подходящ за Вас пакет, с който да започнете и да го надградите във всеки един момент.

E

Horizon Professional

Horizon Professional обединява всички необходими инструменти в един ТРЗ софтуер, който не само пести на Вашия HR отдел време и труд, но и позволява да се обърне индивидуално внимание на служителите. Освен заплати, кадри и графици, Horizon Professional покрива нуждите на всяко едно предприятие и подпомага дейността му във всеки един аспект на управлението на човешките ресурси.

Horizon Lite

Horizon Lite е олекотена версия на нашия ТРЗ софтуер. Състои се от три основни модулазаплати, кадри и графици, които могат да работят както самостоятелно, така и комбинирано в единна среда. Вие сами избирате модулите, които да използвате и можете да ги надградите във всеки един момент. В Horizon Lite могат да се обработват до 150 служителя. Броят на фирмите, с които работите е неограничен.

Предоставяме възможност както да закупите софтуерните лицензи, така и да използвате програмата под наем на базата на месечна такса.

Модул заплати

Заплати

Бързо, лесно и коректно изчислени и изплатени работни заплати – не просто желание, а факт

Horizon е софтуер от ново поколение, събрал в себе си всичко необходимо за бързо и надеждно изчисляване на възнагражденията на Вашите служители. Базисните справки на програмата покриват изискванията на всеки ТРЗ служител, а при необходимост от допълнителна систематизирана информация, предоставяме възможност и за индивидуални справки. Понеже разбираме, че всяка информация трябва да бъде представена в подходящ формат, цялата справочна информация можете да генерирате в текстови, excel и PDF формат. ТРЗ програма Horizon дава възможност за гъвкави индивидуални настройки на начисления, удръжки и справки според специфичните изисквания и методология, използвана във Вашата организация.

Модул кадри

Кадри

От молбата за работа, до заповедта за освобождаване, Ви предлагаме детайлна информация за всеки служител

С Horizon Вие пестите време и труд, въвеждайки данните по договор или допълнителни споразумения на Вашите служители еднократно и впоследствие всички останали модули работят с тях.

 • ТРЗ програмата систематизира информацията, получена от дейностите по назначаване на нови и преназначаване на настоящи служители, както и промяната в квалификацията им.
 • Поддържа база данни за всички кандидати за свободна позиция в организацията. Вие имате досието на всеки желан от Вас кандидат, с възможност за водене на бележки от интервюта, тестове, въпросници и пр.
 • Можете да проследите хронологията на промените на трудови, граждански договори и ДУК, с възможност за генериране на неограничен брой допълнителни споразумения за един договор.
 • Разполагате с цялата необходима информация, събрана в един модул, което ще спомогне и коректното отразяване на отсъствия и отпуски.
 • Ще имате персонално електронно досие на всеки Ваш служител с информация за всички негови данни, при това с опция за прикачване на копие от удостоверителни документи.
Модул графици

Графици

По-добро планиране и отчитане на работното време на персонала с по-малко усилия.

Можете бързо и лесно да създадете работни графици за своите служители или за конкретни отдели в предприятието. Спестявате време и усилия, като същевременно подобрявате планирането и отчитането на работно време на персонала. В допълнение получавате:

 • Удобна за работа визуализация на работния график;
 • Възможност за сумарно отчитане на работното време от 1 до 4 месеца;
 • Максимално опростен процес по задаване на отсъствия;
 • Автоматично изготвяне на график по зададен критерий и възможност за корекции;
 • Автоматично отразяване на отсъствия и болнични в графика;
 • Контрол на отработените дни и часове, контрол на дневния и нощния труд, контрол на извънреден труд и труд в официални празници;
 • Връзка със система за контрол на достъпа.

Цена на софтуерни лицензи, при закупуване на 1 работно място ТРЗ програма Horizon Lite *

Служители Заплати Заплати и кадри Заплати, кадри и графици
До 50 125,00 € 161,00 € 197,00 €
До 100 150,00 € 193,00 € 236,00 €
До 150 174,00 € 225,00 € 275,00 €

*Посочените цени са в Евро и не включват ДДС.

Предлагаме и следпродажбено обслужване, което Ви гарантира съдействие от висококвалифицирани консултанти при възникнали казуси и въпроси, както и участие в организирани семинари. Цената на абонаментното обслужване зависи от броя на работните места, включените минути за консултации и времето за реакция при възникнал казус.

Horizon Professional

Horizon Professional обхваща всички възможности на предлаганата от нас ТРЗ програма. Освен основните модули – заплати, кадри и графици, можете да се възползвате и от допълнителни функционалности като отчитане на работата по проекти, проследяване на изтичащи сертификати, дипломи и други документи на Вашите служители, извършване на атестации, проследяване на запори на служители и др. Horizon Professional няма ограничения спрямо броя на обработваните фирми и назначените служители.

ТРЗ програма

Проекти

Проекти - Труд и работна заплата

Чрез ТРЗ софтуер Horizon можете да отчитате работата по проекти. За всеки нов проект се разпределя вложеното време по него. Часовете в болничен и отпуск на всеки един служител, работещ по даден проект, както и начислените му обезщетения, се отразяват в проектите, по които работи. Налице са и справки за действително вложеното време по проекти, по служители и детайлна информация за начисленията по тях.

Курсове

ТРЗ програма - курсова

Можете да дефинирате необходимите изисквания по организиране на курсове за Вашите служители, да прикачвате материали от проведени обучения, да поставяте оценки на всеки един от присъствалите, както и да проследите цялата хронология от събитието. Имате възможност да проследявате предстоящо изтичане на сертификати, дипломи и други документи на Вашите служители чрез своевременна сигнализация от страна на системата. Ще сте сигурни, че изпълнявате всички законови и вътрешнофирмени изисквания за квалифициране и преквалифициране на служителите в предприятието.

Атестации

Атестации - ТРЗ Програма

Нашата ТРЗ програма дава възможност да приложите избран от Вас модел за оценка и атестиране на служители. Ще имате обобщена информация за извършени атестации и оценки, на базата на която да изберете най-подходящото кариерно развитие за всеки служител и да вземете превантивни мерки в редица ситуации. Може да създавате форми за атестации по Ваши критерии, според спецификата на изпълняваните дейности от конкретен служител или цял отдел.

Запори

Запори - ТРЗ Софтуер

Модул Запори елиминира възможността за неправилно изчисляване и удържане на суми от персонала. При получаване на известие за запор, информацията се въвежда в картона на служителя и можете да проследите в детайли всички плащания и документи свързани с него. При спиране на запор и наличие на следващи такива, сумата автоматично се преразпределя. Всеки документ за запор е обвързан с вида на плащане – ЧСИ, публичен изпълнител или издръжка.

Автоматично преизчисляване при забавени документи

ТРЗ - Автоматично преизчисляване

Понякога документите се забавят, но това вече няма да е проблем за Вас. ТРЗ програма Horizon позволява пълно и автоматично преизчисляване на данните за всички периоди назад, с което се ограничава възможността за допускане на грешки. Автоматично се генерират изискуемите коригиращи декларации и необходимите справки и рекапитулации за ръководството на предприятието.

Детайлна информация на записванията

Детайлна информация на записванията - ТРЗ Програма

ТРЗ програма Horizon поддържа информация за изчислителния процес за всяка една операция. С натискането само на един бутон, можете да проверите как е изчислено дадено начисление или удръжка.

Експорт към счетоводни софтуери

Експорт към други популярни счетоводн ии ERP системи
Разработена е връзка към нашия счетоводен софтуер McMaster и към други популярни счетоводни и ERP системи. Можете да се възползвате от възможността за автоматично осчетоводяване на работните заплати чрез генериране на файл, който да бъде импортиран в съответната счетоводна програма.

Функционалности на ТРЗ програма Horizon

Заплати

 • Масови начисления за заплати, бонуси, удръжки.
 • Нанасяне на корекции в минал период с автоматично преизчисляване на засегнатите параметри.
 • Автоматично генериране на фишове с възможност за директно изпращане по e-mail към служителите.
 • Отразяване на промени в работните заплати, разпределение на целеви награди, премии, индексации и компенсации със задна дата.
 • Възможност за създаване на неограничен брой шаблони за начисления или удръжки по зададени изисквания на потребителя.
 • Поддържане на хронология на данните, чрез която може бързо и лесно да се проследят направените изчисления, настройки на програмата и процедури.
 • Справка за начинa на формиране на всяка една сума, изведена във фиша за работна заплата.
 • Автоматично начисляване на суми за нощен, празничен и извънреден труд, съгласно изработеното по актуален график.
 • Банкови трансфери към лични сметки и към бюджета.
 • Експортни файлове към всички банки в страната.
 • Тримесечни и годишни справки за статистиката.
 • Многообразни справки – ведомости, провизирани отпуски, справки за разходите на фирмата, вноски по параграфи, рекапитулации по различни критерии и в различни разрези, както и възможност за изготвяне на потребителски справки.

Управление на човешките ресурси

 • Поддържане на персонално електронно досие.
 • Възможност за въвеждане и редактиране на редица персонални данни за служителите, включително придобити квалификации, прикачване на копие от удостоверителните документи и др.
 • Изготвяне всички видове документи по назначаване, преназначаване и освобождаване на персонала.
 • Календар за всеки служител – за всяко едно лице можете да проверите отработените му дни, дали е в отпуск, болничен и др.
 • Печат на придружителни писма и Декларации за обезщетения към болнични.
 • Импортиране на данни от Excel – лични данни, банкови сметки и др.
 • Създаване и възстановяване на архиви.

Графици

 • Перфектна визуализация на работния график – дневен и месечен.
 • Генериране на неограничен брой шаблони на работни смени, в последователност, зададена от потребителя.
 • Отчитане на нощен, извънреден и празничен труд.
 • Сигнализация чрез предупредителни съобщения при надвишаване на законово позволените часове или на междудневните / междуседмични почивки на служителите.
 • Сумирано отчитане на работното време.
 • Директно нанасяне на болнични/отпуски от екран „Графици“.
 • Автоматично генериране на присъствен лист (форма 76).
 • Възможност за импорт от външни системи за достъп „Янтра“ и „Индустриални системи“.
 • Джамбо ЕС.Б ЕООД

  ✔ По-висока производителност и ефективност;
  ✔ Стандартизация на оптимални процеси;
  ✔ Лесно и гъвкаво адаптиране на работния процес;
  ✔ По-малко усиля за комуникация;
  ✔ Ограничаване допускането на грешки;
  ✔ По-бърз достъп до необходимата информация.

  Марияна Иванова-Господинова

  Ръководител екип ЧР

  Резултатът оправда нашите очаквания. И както винаги подаденото от нас задание беше изпълнено по най-добрия начин и в срок, за което мога само да благодаря на целия екип. Благодарение на продукта на SIS Technology, можем правилно да отразяваме присъствието на ученици по програма за Дуално обучение. Благодарна съм на целия екип за съдействието, което ни оказват винаги и по всяко време, за разбирането, за бързата реакция, за професионализма. Благодаря ви!!!

  Лого Черноморско злато

  Виолета Тодорова

  Експерт ТРЗ и ЧР

  Работя с ТРЗ програмата Horizon почти 30 години.
  Преминали сме заедно през всички промени, които ни е поднесло законодателството. С програмата се работи много леко и приятно. Екипът, който я поддържа е с необходимата професионална квалификация и винаги имам подкрепа и разбиране. Заедно сме осъществили връзки с други софтуерни продукти, като Navision и Омекс. В момента имаме нов проект с наша дъщерна фирма. Бих препоръчала програмата на всеки, който иска да бъде спокоен за резултата от своя труд.