fbpx

Софтуер за мобилна търговия VAN Master

Управление на склад и разносна търговия

Някога задавали ли сте си поне един от следните въпроси:

 • Каква наличност от стоки поддържам?
 • Кои стоки са с изтичащ срок на годност?
 • Какво количество трябва да поръчам, за да изпълня поръчките си и да не се презапася?
 • Как най-бързо заявката от клиент може да достигне до склада и да бъде изпълнена?
 • Какви са задълженията ми към доставчиците?
 • Какви вземания имам от клиентите и как да управлявам процеса по тяхното събиране?
 • Проследявам ли движението на амбалажа?
 • Имам ли информация за печалбата от всяка една продажба в реално време?
 • Мога ли гъвкаво да определям цените за различните клиенти?
 • Как централизирано да управлявам артикулите и цените за няколко складови обекта?
 • Мога ли да свържа софтуера за мобилна търговия с online магазина си?

Отговорът на всички тези въпроси и на много други е софтуера за мобилна търговия VAN Master.

Склад и разносна търговия
Софтуер за мобилна търговия VAN Master

Какво представлява Van Master – софтуер за склад и разносна търговия?

VAN Master е програмен продукт, специално разработен за управление на складови и търговски процеси. Чрез него ще съкратите неколкократно времето за реализация на готовия продукт до крайния клиент. Системата автоматизира редица времеотнемащи процеси, което значително ще повиши ефективността на Вашия бизнес. Ще намалите осезаемо ръчното въвеждане на информация и ще съкратите времето за обработка на всеки един документ. Повишената производителност е само малка част от това, което ще получите. Нашият софтуер за мобилна търговия дава възможност за продажби от всяка една точка. Чрез него ще увеличите събираемостта на вземанията с помощта на специално разработени кредитни условия. Богатият набор от справки ще Ви даде систематизирана информация, чрез която да извършвате точно прогнозиране и да взимате най-добрите управленски решения.

Защо да изберете софтуер за мобилна търговия Van Master?

Най-важното конкурентно предимство, което ще Ви донесе нашият софтуер за мобилна търговия е, че във всеки един момент ще имате вярна информация, за да вземете най-доброто решение за Вашия бизнес. Системата ще Ви позволи да увеличите пазарния си дял посредством нейната мобилност, гъвкаво управление на ценовата и кредитна политика, и възможността да прогнозирате в детайли бъдещите си търговски инициативи. Някои от другите предимства на нашия софтуер за мобилна търговия са:

Наличности в склада

Точна информация за наличностите в склада през мобилните терминали – наличностите и цените се актуализират в реално време. Информацията за движенията по заявките и продажбите се предава чрез интернет комуникация между устройствата.

Следене на предадения и невърнат амбалаж

Намаляване на загубите от невърнат или неплатен амбалаж – чрез системата можете детайлно да следите предадения за отговорно пазене амбалаж. Във всеки един момент имате пълна информация за текущите задължения и движението на амбалажа по контрагент и артикул.

Контрол върху вземанията на клиенти

Стриктен контрол върху вземанията от клиенти – можете да зададете различни кредитни лимити за всеки клиент или търговски обект и да проследявате в реално време тяхното достигане. При надвишаване, системата ще сигнализира, предлагайки и опция за разрешаване на доставка, само при плащане в брой.

Проследяване целите на търговските представители

Проследяване на целите на търговските представители – таргетите на търговците могат да бъдат поставени количествено и стойностно, и да бъдат проследявани по стоки и групи стоки. Изпълнението на целите се преизчислява ежедневно на базата на издадените документи за продажба.

Проследяване на партидни стоки

Лесно и точно проследяване на партидни стоки – партидното отчитане на стоките е на най-високо ниво, съобразно всички изисквания на търговските вериги. Разполагате с богата справочна информация за изтичащи срокове на годност и партидни листи. Ще отговаряте на всички изискванията на клиентите към остатъчния срок на годност на партидите на стоките, които им се доставят.

Множество оперативни и управленски справки

Богат набор от оперативни и управленски справки – освен многобройните справки за доставки, продажби, контрагенти, стоки, групи стоки, търговски марки, търговци, топ продажби, вземания и др., системата има автоматични експорти към производители, с цел консолидиране на данни – Кока Кола, Черноморско Злато, Перно рикард, Пещера, Загорка, Девин, Белла и други.

За да бъде максимално гъвкав и да отговори на всички изисквания на пазара, софтуерът за мобилна търговия VAN Master е разделен на 4 основни модула. Всеки от тях обслужва определени процеси, свързани с движението на стоките и управлението на складовете. Можете да започнете с един от тях и да надградите във всеки един момент.

Управление на склад с VanStoreManager

Разработеният от нас софтуер за управление на склад и мобилна търговия предоставя много възможности на потребителите.

 • Следене на наличности в реално време.
 • Партидно и непартидно отчитане.
 • Въвеждане на срок на годност при доставка на стоки и проследяване на изтичащи такива.
 • Справки за стоки без доставки или продажби за зададен период.
 • Задаване на различни методи на плащане за всеки отделен търговски обект.
 • Залагане на период за отложено плащане в дни.
 • Гъвкава ценова политика с помощта на ценови листи за конкретни клиенти или групи клиенти.

Заявки към доставчици и доставки:

 • Възможност за автоматично генериране на заявка към доставчик на база извършени продажби за период, при отчитане на минимални и максимални зададени количества за конкретната стока.
 • Механизъм за обобщаване на заявките от клиенти и автоматично създаване на заявки към доставчиците за поръчаните стоки.
 • Изпращане на заявката към доставчика по e-mail през софтуера.
 • Автоматично преобразуване на заявката в доставка.
 • Съпоставка на заявените количества и реално доставените в момента на доставката.

Заявки от клиенти и продажби:

 • Събиране на заявки от търговски представители: Заявката се приема посредством VanAsist – приложение, работещо под Android. След нейното въвеждане в обекта на клиента, тя може на момента да бъде изпратена към склада и изпълнена.
 • Импорт на заявки от онлайн магазин на клиента: Разработена е двупосочна връзка между Van Master и онлайн магазин с възможност за изпращане на данни за стоката, наличност и цена.
 • Приемане на заявки по телефона: Изключително бърз и интуитивен интерфейс, позволяващ в момента на получаване на заявка от клиент по телефона, тя да бъде въведена в системата.

Независимо от канала на получаване на заявката, цените на стоките се зареждат автоматично от зададените ценови листи към съответния клиент и неговия обект. Системата проследява кредитните условия на конкретния клиент и сигнализира при надвишен лимит на задълженията или просрочени дни за плащане.

Мобилно приложение за заприхождаване на стока, ревизии в склад и обработка на поръчки за разнос – SM Assist

Мобилното приложение Ви дава възможност да приемате стоки чрез мобилен терминал, въвеждайки партида и срок на годност, както и да извършвате ревизии в склада. Чрез него можете да зареждате стока в автомобилите за разнос и да отчитате върнатата стока, като информацията се изпраща към софтуера за мобилна търговия.

Мобилно приложение за извършване на продажби в склада – Sale Аssist

Мобилното приложение за продажби дава възможност да зареждате автоматично заявки от клиенти на мобилния терминал, да сканирате артикулите по баркод или код на доставчика за теглови стоки, както и за избор на партида за стоките с партидно отчитане. Можете да избирате дали да продадете стоки от различни партиди или системата да предложи автоматично партида с най-близко изтичащ срок на годност. Складовата системата от своя страна генерира документ за продажба чрез зареждане на клиентската заявка. Можете да коригирате количества, да изберете партида и да задавате различни отстъпки – за отделни артикули или за целия документ.

Екс-ван продажби – склад на колела чрез Van Assist под андроид

Ако Вашата дистрибуция е организирана на принципа на екс-ван търговията и продавате стоки директно от своите бусове, ние имаме подходящото решение за Вас. Определяте асортимента от стоки, с които оперира бусът и търговските обекти, които трябва да посети по съответния маршрут. Количеството, вида на стоките и техните партиди, които са заредени в товарния автомобил се визуализират на мобилното устройство. Във всеки един момент знаете какви са наличностите от стоки по микробуси.

Върху терминала се зарежда автоматично ценовата политика на всеки клиент, като цените могат да бъдат променяни в момента на продажба. Можете да работите по заявки от клиенти или чрез директна продажба. Системата позволява в реално време да виждате неплатените задължения на съответния клиент и да приемете плащане от него. Мобилното приложение за екс-ван продажби има връзка с мобилен фискален принтер, чрез който може да издавате касов бон и фактури.

В случаите на връщане на стока от клиент, търговецът може да издаде съответните документи на момента. Софтуерът ни за мобилна търговия позволява замяна на изтичащи партиди с нови и издаване на съответните документи. След като автомобилът се върне в склада, може да се извърши ревизия на наличната стока с помощта на мобилен терминал, без да се налага физическо разтоварване. Системата поддържа различни справки, свързани с продажби, наличности, плащания, текущи заявки от клиенти, чакащи изпълнение, отчет на оператора и др.