fbpx

Търговски софтуер
POS Master

Централизирано управление на продажбите в търговските обекти

Какво e търговски софтуер POS MASTER?

POS Master е много повече от софтуер за управление на продажбите в търговските обекти. За своите над 25 години на българския пазар, системата се е превърнала в еталон, на който са се доверили едни от най-големите вериги магазини. Гъвкавостта и многообразието от възможности на софтуера го правят подходящ както за по-малки магазини, така и за големи търговски вериги за хранителни и нехранителни стоки. POS Master е система, която ще обхване напълно всеки един процес от Вашата търговска дейност и ще имате ясен поглед и контрол над всеки един детайл. Програмата отговаря на всички предизвикателства на бизнеса, развитието на съвременните технологии и законови изисквания, пред които е изправен бранша.

Какво прави POS Master най-предпочитания софтуер за магазини в България?

Инфографика на софтуер за магазин POS Master
 • Централизирано управление – мощен инструмент, чрез който ще оптимизирате дейността си и ще повишите ефективността си. Управлявате всички номенклатури и цени от една точка. Централният офис работи в синхронизиран режим с търговските обекти и всяка направена промяна се изпраща към тях мигновено.
 • Повишаване на ефективността на служителите – търговски софтуер POS Master автоматизира рутинни операции, свързани с ежедневната работа на персонала в областта на ценообразуването, етикетирането, приема на стока, ревизии, работа на каса и др., което ще Ви спести време и средства.
 • Гъвкаво ценообразуване – разширете допълнително арсенала на търговския си отдел с ценовите политики, поддържани в софтуер за магазини POSMaster. Централизираното управление дава възможност да изградите структура на ценовите условия по група, подгрупа и по конкретни търговски обекти. Можете да залагате бъдещи цени, които да се променят автоматично в магазините на избрани дати. Имате история на всички ценови условия в реално време.
 • Цялостен поглед над бизнеса в реално време – цялата информация за Вашия бизнес е събрана в единна среда и това позволява да го управлявате по-най добрия начин от всяко едно място, по всяко едно време. Разполагате с множество управленски справки относно търговските и финансови резултати от дейността Ви.
 • Неограничени възможности за стимулиране на продажбите – можете да надградите софтуер за магазини POSMaster и да увеличите значително своите продажби, интегрирайки го със система за управление на клиентска лоялност, мобилно приложение за клиентски карти, система за менажиране и дефиниране на промоции, както и издаване на ваучери.
 • Непрестанен развой и развитие на възможностите на системата – търговски софтуер POS Master е адаптиран за българския пазар – това е продукт, създаден за него. Работейки с нас, Ви гарантираме постоянно развитие на програмата в посока на разширяване на функционалностите и все по-интуитивното му използване. Ако имате специфичен процес, който искате да автоматизирате – то ние можем да го направим.
 • Висококачествено и навременно обслужване от квалифицирани консултанти – ние високо ценим нашите клиенти и се стремим да улесняваме в максимална степен тяхната работа. Поради тази причина им осигуряваме безкомпромисна поддръжка и съдействие, за да могат да се възползват изцяло от възможностите на нашия софтуер за магазини и с лекота да изпълняват своята работа.

Какви ключови процеси ще автоматизирате с търговски софтуер POS Master?

Приемане на стока

Приемане на стока – чрез използването на мобилен терминал, ще намалите значително времето за прием на стока. Можете да използвате предварително подготвената заявка към доставчик и в момента на доставка, търговски софтуер POS Master сравнява доставените количества с реално заявените и сигнализира при разминаване. Документите за прием на стока се генерират автоматично.

Етикетиране

Етикетиране – можете да автоматизирате частично или изцяло процеса по етикетиране във Вашите магазини посредством електронни етикети. Това не само ще Ви спести значително време и средства, но и гарантира продажбата на артикулите на правилната цена и изграждане на доверие в клиентите.

Ревизии

Ревизии – работете с неограничен брой мобилни терминали в процеса на инвентаризация, което значително ще намали времето за нейното провеждане. Търговския софтуер автоматично остойностява установените разлики по средни или последни доставни цени. Можете да се възползвате и от справки с опции за автоматично генериране на нормативни фири, съобразно всички изисквания на Наредба 13.

Заявки към доставчици

Заявки към доставчици – на база исторически данни, търговския софтуер генерира автоматично предложение за заявки към доставчици. Отчита продажбите за период, постъпилите заявки от клиенти, текущата складова наличност, минималната складова наличност и Ви предлага да поръчате точно толкова, колкото е необходимо. Отпада необходимостта да пресмятате сами количествата за поръчка и да изготвяте заявки към конкретните доставчици.

Плащания с POS терминал

Плащания с POS терминал – изцяло автоматизиран процес при плащане с банков терминал. Софтуера за продажби подава на банковия терминал сумата на плащане и касиерът не въвежда нищо като информация. Това премахва възможността за допускане на грешки при въвеждане на стойност за плащане от страна на касиера. Изключва се и възможността от злоупотреби.

Разширете възможностите на Вашия бизнес чрез POS Master – доказаният във времето търговски софтуер

Централизирано управление в търговски софтуер POS Master

Централизирано управление на търговски обекти

Управлявайте централизирано номенклатури, ценови параметри и контролирайте резултатите от едно място. В реално време получавате цялата необходима за Вас информация за всички Ваши обекти или за всеки по отделно. Всички заявки, доставки, продажби, ревизии и др. се съхраняват в хронологичен вид и това осигурява по-лесното им проследяване. Търговските обекти работят в синхронизиран режим с централен офис и по този начин получават навременна информация за всяка една промяна на цена или актуализиране на номенклатура.

Доставки в търговски софтуер POS Master

Доставки

С търговски софтуер POS Master управлявате и контролирате по най-добрия начин заявките към контрагенти и доставката на стоки. Процесът по заявяване на количества към доставчик е автоматизиран по 6 различни метода. Програмата дава възможност и за изготвяне на ръчни заявки. Можете да проследявате направени плащания към доставчици по въведени документи. POS Master дава възможност да автоматизирате процеса по приемане на доставената стока чрез използване на мобилни терминали и специално разработено за тях мобилно приложение. Разпределяте приетата стока между няколко търговски обекта. Ще подобрите точността и скоростта при генерирането на заявки към доставчици

Контрол на фактурите за доставка на стоки

Контрол на фактурите за доставка на стоки

Не е необходимо грешките да бъдат във Ваш ущърб и да плащате повече от договореното. Системата позволява бързо и лесно да съпоставите дали документите за доставка от отделните търговски обекти отговарят на данъчните документи, предоставени от доставчиците. Заложеното централизирано управление на доставките, дава възможност своевременно да установите причините при евентуални разминавания между договорени и реално получени количества и цени. По този начин се ограничават възможностите за допускане на грешки или злоупотреби и причиняване на загуби за компанията.

Склад и управление в софтуер за продажби POS Master

Склад и управление

Във всеки един момент имате ясна представа за складовите наличности по обекти и в обобщен вид. Можете да провеждате пълни или частични ревизии на складовите наличности и да автоматизирате процеса чрез използване на мобилни терминали и специално разработено за целта мобилно приложение. В системата намират отражение количествено и стойностно бракуването на стоки и причините за тяхното бракуване. В допълнение проследявате амбалаж и да го асоциирате към конкретна стока и към конкретен контрагент.

Продажби в търговски софтуер за магазини POS Master

Управление на каси за самообслужване

Търговски софтуер POS Master управлява каси за самообслужване, предназначени както за магазини с малка търговска площ, така и за големи търговски вериги. В партньорство със световноизвестният производител на ритейл хардуер Diebold Nixdorf гарантираме бързина, прецизност и ефективност за Вашия бизнес. От първия етап на планиране и конфигуриране до окончателната имплементация и обучение, екипът ни е до Вас. С нашата подкрепа и ноу-хау може да бъдете уверени, че Вашата инвестиция ще бъде напълно успешна, а очакванията – повече от удовлетворени.

Интеграция на търговски софтуер POS Master с каси на самообслужване Diebold Nixdorf

Продажби

Интуитивният интерфейс на нашия софтуер за магазини го прави лесен за използване от страна служители. Програмата приема различни средства за разплащане – в брой, с банкови карти, ваучери, точки за лоялност. Налице е интеграция с банкови терминали, чрез която стойността на сметката при плащане с карта се изтегля автоматично от програмата. Можете да управлявате периферни устройства, свързани с обслужване на клиентите на касата от всякакъв тип. Във всеки един момент имате детайлна информация за продажбите на Вашите касиери от началото до края на тяхната работна смяна. Системата позволява и работа в локален режим.

Управление на промоции в търговски софтуер POS Master

Управление на промоции

Качете се на следващо ниво по отношение на управлението на продажбите. Тук креативността на Вашия търговски отдел няма да срещне граници. Можем да създадем и приложим всяка една промоция, от която Вашия бизнес има нужда.

Разработената от нас WEB базирана система за управление на промоции Promo Manager позволява да дефинирате различни привлекателни промоции за Вашите клиенти. Уникалният й механизъм позволява един артикул да участва в множество промоции в един и същи период, като в момента на продажбата програмата изчислява най-благоприятната промоция за клиента. Можете да активирате и спирате промоция в реално време за избрани артикули или магазин.

Програма за лоялни клиенти

Програма за лоялни клиенти

Привлечете нови клиенти и повишете удовлетвореността на настоящите чрез подходяща програма за лоялност. Клиентските карти са още един инструмент за моделиране на потребителското поведение. Може да бъде използван самостоятелно или в съчетание със система за управление на промоции и ваучери.

Използването на системата ще Ви помогне да привлечете нови клиенти чрез подходящи предложения и да повишите продажбите в магазините си. Разполагате с множество справки, чрез които да извлечете тенденциите в поведението на потребители съобразно извършените покупки. За да бъдете още по-близо до своите клиенти, съчетайте програмата за лоялни клиенти с нашето мобилно приложение за клиентски карти.

Генериране и управление на ваучери

Генериране и управление на ваучери

Искате да се качите още едно стъпало нагоре? Системата за ваучери е едно отлично допълнение към базата от промоции. С помощта ѝ насочвате потребителското търсене на Вашите клиенти към определен обект, в определен времеви диапазон и по отношение на дефинирана група стоки.

Използването на нашия модул за управление на ваучери ще Ви даде възможност да увеличите своя оборот, броят на клиентите и маржа на печалба. Можете да използвате различни типове ваучери – предварително подготвени, срещу точки, за специални клиенти, подаръчни и др. Търговския софтуер може да бъде обвързан със системата за управление на промоции и при покупка на промоционални артикули, клиентът да получава ваучер.

Справки и анализи в POS Master

Справки и анализи

Системата разполага с богат набор от оперативни и управленски справки. В реално време разполагате с информация в графичен и в табличен вид за всеки един аспект от дейността на Вашите търговски обекти – от продажбите на един артикул, до сравняване на брой обслужени клиенти, оборот, печалба по дни от седмицата и часове от деня. Можете да проследявате артикули с изтичащ срок на годност, такива без продажби и продавани на цена по-малка от доставната. Ще имате винаги вярна информация относно търговските и финансови резултати на фирмата.

Интеграция с електронни етикети

Интеграция с електронни етикети

В съчетание с електронните етикети на Pricer, нашият софтуер за магазини успешно автоматизира процеса по промяна на цените в повече от 40 големи търговски обекта на територията на цялата страна. При електронните етикети цените се променят автоматично и по този начин се премахва възможността от неприятно разминаване между заложеното в системата и реалната цена на етикета. Освен това се намаляват значително времето и усилията за подмяна на хартиените етикети. Само с няколко клика на мишката можете да промените цените на избрани от Вас артикули, да пускате или спирате от промоция голяма група стоки. Това са само част от ползите, които електронните етикети ще донесат на Вашия бизнес.

Научете повече за електронните етикети →

Наши клиенти, използващи търговски софтуер POS Master

Бъдете стъпка пред вашите конкуренти с ефективно управление на промоциите чрез promo manager

В съвременната динамична среда ефективното управление на промоционалните кампании има стратегическо значение за привличането на нови клиенти и задържане на съществуващите. Promo Manager е идеалният инструмент за придобиване на конкурентно предимство чрез ефективно създаване, изпълнение и проследяване на промоции. С негова помощ ще имате контрол върху всеки един аспект от активността си – от планирането и сегментирането на целевата аудитория, до анализа на резултатите и оптимизирането на кампаниите.

Promo Manager е WEB базирана система, чрез която могат да се управляват различни привлекателни промоции за потребителите. Уникалният механизъм на системата позволява един артикул да участва в множество промоции, в един и същи период от време, като в момента на продажбата се изчислява най-благоприятната промоция за клиента. По този начин се гарантира потребителското удовлетворение, както и безкрайни възможности за творческо използване на промоциите от маркетинговите и търговските специалисти.

Управление на промоциите с Promo Manager

Научете повече

Видове промоции

 • Прогресивна

  за сума – при закупуване на определен брой артикули от дефинирана група стоки, клиентът получава заложената отстъпка.

 • за бройка – при достигането на оборот от закупуване на определена група артикули, клиентът получава съответната отстъпка;

 • Процент отстъпка за стока – стоките, които са в промоция получават заложения в програмата процент отстъпка;
 • Различни цени – комбинация от артикули, като за определен артикул се указва и % отстъпка. Подобна промоция е
  „Подарък чаша при покупка на 3 броя безалкохолни от определен вид“;
 • Групи стоки – стоките се комбинират в различни групи. При покупка на кой да е артикул от всяка група се получава съответната заложена отстъпка;
 • Промоции за картодържатели – обвързване на промоция от горните видове с карта за лоялни клиенти;
 • Брошура – Всичко на една цена – позволява комбиниране на артикули с еднаква цена. Пример за такава промоция е 9 + 1безплатно;
 • Отстъпка от най-евтина стока – чрез тази промоция се дава отстъпка на най-евтината стока от списък със стоки при достигане на определен брой.
 • Отстъпка на най-скъпа стока – дава се отстъпка на най-скъпата стока от списък със стоки при достигане на брой;
 • Ваучери – при закупуване на определена стока се разпечата ваучер, който може да бъде използван при следващо
  пазаруване.

Ключови предимства

 • Възможност за активиране или спиране на промоция в реално време за избрани артикули и обект;
 • Повишаване на атрактивността на търговската верига чрез уникални промоционални предложения;
 • Привличане на нови и задържане на настоящи клиенти;
 • Повишаване на продажбите в магазина;
 • Насочване на потребителското търсене;
 • По-пълноценни маркетингови кампании на доставчици.

Управление на клиентска лоялност с Loyalty Club Card

Управление на клиентска лоялност с Loyalty Club Card

Вашите клиенти – вашият подход

Привлечете нови клиенти и повишете удовлетвореността на настоящите чрез WEB базираната система за управление на лоялност Loyalty Club Card. Тя ще позволи на Вашия маркетингов отдел да анализира и в съчетание с други инструменти да насочва и моделира потребителското поведение на клиентите. Това е един цялостен, завършен подход и набор от всестранни инструменти за анализ, моделиране и управление на потребителското поведение, както и за повишаване на привлекателността на търговската верига сред потребителите.

Научете повече

Предимства

 • Изграждане на лоялност в клиентите на веригата;
 • Привличане на нови клиенти чрез подходящи програми;
 • Повишаване на продажбите във веригата;
 • Моделиране на потребителското поведение;
 • Привлекателност на веригата за клиентите;
 • Повишена атрактивност на търговската верига за маркетингови кампании на доставчици;
 • Увеличаване на марж и ефективност;
 • Възможност за съвместна работа на системата с партньори на търговската верига.

Програми за лоялност

 • Поддържане на няколко типа картодържатели с различни условия за лоялност – Silver, Gold, Platinum;
 • Натрупване на суми по картата, които се явяват валидни платежни средства при пазаруване в обекти от търговската верига;
 • Предоставяне на директна отстъпка под формата на процент от покупката на картодържателя;
 • Специална цена на конкретни артикули за картодържатели;
 • Възможност за допълнителен бонус при достигане на зададен оборот по карта за л оялност;
 • Заплащане на стоки чрез натрупаните суми в клиентската карта;
 • Натрупване на точки по карта за лоялност, срещу които , могат да се закупят избрани а ртикули.

Възможност за поддържане на различни параметри по клиентски карти

Предложете различни преференции за различните клиентски групи. Индивидуализирайте характеристиките на клиентските карти според „постиженията“ на клиентите в групата.

Разнообразна справочна информация

Търговски софтуер POS Master разполага със справочна система, която позволява да извлечете тенденциите в поведението на потребителите от множеството извършени транзакции, а след това да ги анализирате и използвате при последващи активности.

Мобилно приложение за клиентски карти

Мобилното приложение за управление на клиентски карти ще Ви позволи да предложите гъвкава платформа за лоялност на клиентите, персонализирана спрямо Вашата визия. Чрез него ще можете да ги известявате своевременно за всички промоционални активности, които провеждате, както и да им предоставяте допълнителна информация за продуктите в промоция и локацията на търговските обекти.

Мобилно приложение за управление на клиентски карти

Предложете най-доброто на своите клиенти там, където наистина ще го видят – на мобилния телефон

Всички сме се убедили в качествата на картите за лоялност и все по-голям брой търговски обекти се обръщат към тях с цел да привлекат и задържат клиенти. Защо да издавате физически карти, които не само носят разходи, но и се губят лесно, след като всичко може да бъде в телефоните на Вашите клиенти? А какво да кажем за брошурите, които пълнят пощенските кутии и често не достигат до клиентите?

Дигитализирайте най-съществения маркетингов инструмент на всеки един магазин. Представете Вашите промоционални предложения не на хартия, а там където наистина ще бъдат видени – на телефона на клиента.

Мобилно приложение за управление на клиентски карти

Научете повече

Бъдете винаги с Вашите клиенти

С помощта на мобилното приложение за клиентски карти, ще получите допълнително конкурентно предимство и ползи за Вашия бизнес. Ще можете да предложите гъвкава платформа за лоялност на клиентите и да ги обвържете в по-голяма степен с Вашата търговска марка. Чрез него потребителите ще получават своевременна информация за всички промоционални активности, които провеждате, както и за бъдещи такива.

Удобство

Клиентите имат бърз и лесен достъп до картата за лоялност на своя мобилен телефон и това премахва неудобството от носене на физическа карта. Всичко, което трябва да направят е да отворят приложението на телефона си и да сканират своята карта на касата, без да се налага да губят време в нейното търсене или да попълват формуляри. Освен по-доволни клиенти, ще си гарантирате и по-висока скорост на тяхното обслужване.

По-ниски разходи и по-малко отпадъци

Чрез мобилното приложение за клиентски карти ще намалите значително разходите за производство, печат и разпространение на физически карти. Можете да оптимизирате разходите за печат на брошури и тяхното дистрибутиране, тъй като голяма част от потребителите предпочитат да ги разглеждат на мобилното си устройство.

Лесен достъп до брошури, промоции

Вашите промоционални предложения ще бъдат на един клик разстояние от клиентите и във всеки един момент, дори и по време на пазаруване, те ще могат да се информират за тях. Това ще им даде допълнително удобство и ще повиши лоялността им към Вашата търговска марка.

Повишаване на ангажираността на потребителите

Чрез мобилното приложение за клиентски картите можете да предложите повече промоции на потребителите под формата на награди, бонуси или процент отстъпка. По този начин ще получите конкурентно предимство, тъй като те ще бъдат по-склонни да пазаруват във Вашите обекти.

Изследване на потребителските предпочитания

Използването на мобилно приложение за клиентски карти и система за лоялност ще Ви помогне да съберете важна информация за предпочитанията на клиентите. По този начин ще проследите поведението на потребителите, регулярността на пазаруването, часовия диапазон, в който го извършват и др.

Какви са предимствата на дигиталната карта пред пластиката?
 • По-ниски разходи за печат и дистрибуция на физически карти.
 • По-ниски разходи за печат и дистрибуция на каталози.
 • По-малко отпадъци с помощта на електронни каталози.
 • Понижаване на случаите на забравени или загубени клиентски карти.
 • Бърз и лесен достъп на потребителя до избрани от Вас оферти и каталози.
Защо да инвестирате в мобилно приложение за дигитални карти?
 • За да се развивате и да бъдете в крак с новите технологии.
 • За да обвързвате в по-голяма степен потребителите с Вашия бизнес.
 • За да увеличите броя на лоялните клиенти и продажбите.
 • За да създадете удобство за Вашите клиенти, предоставяйки им всички промоционални активности в едно приложение.

Допълнителни функционалности на търговския софтуер чрез POS Master Add-Ons

Функционалност

Evo II

POS

Справка Фири

Справка Фири

Справка Фири ще Ви даде възможност за коректно отчитане на нормативно признатите фири, което ще донесе редица финансови ползи на Вашия бизнес. Освен спестяването на разходи за начисляване на 10% данък печалба и 20% ДДС върху стоки, които са отчетени като липси, а не като естествени фири, ще можете да намалите и данъчната си печалба с 10% от стойността на разхода за фири.

Чрез автоматизиране на процеса по изчисляване на фири в търговски софтуер POS Master ще спестите значително време и труд на Вашите служители, тъй като това е изключително сложен и времеотнемащ процес. Ще минимизирате и възможността от допускане на грешка при начисляване и осчетоводяване на фири, които биха довели до санкции от страна на регулаторните органи при евентуална проверка. Справката отговаря на всички нормативни изисквания и при проверка тя се явява доказателство за правотата на начислените и осчетоводени естествени фири.

Z
Q
Автоматизирани заявки към доставчици

Автоматизирани заявки към доставчици

Предлагаме Ви възможност за автоматично генериране на заявки по зададени настройки за доставчик по логистична група и обект, както и автоматично изпращане към e-mail, което ще спести значително време на Вашите служители. В определен час, търговски софтуер POS Master, прогнозира заявки на база на определените дни за заявка за доставчик и обект. Ваш служител преглежда, редактира при необходимост и потвърждава заявките, като съществува възможност и за тяхното автоматично изпращане към съответните доставчици до предварително за целта определен час.

Z
Q
EDI Интерфейс

EDI Интерфейс

Използването на EDI (Electronic Data Interchange) интерфейс ще позволи да автоматизирате обработването на документи за доставки, като ще спести значително време и грешки на служителите Ви. Търговски софтуер POS Master EVO II поддържа стандартен EDI интерфейс за обмен на данни за доставки с Вашите контрагенти. В EVO II Invoice Control обработката на получените фактури от доставчиците Ви и сравняването им с реално приетата стока в търговските обекти ще позволи автоматично да се маркират несъответствията, като по този начин ще се спести огромно количество време на заетите с тази отговорна дейност служители. Освен това се елиминират всички технически грешки, които могат да загубят много време в процеса на обработка.

Z
Q
Електронно подписване<br />
на документи за доставка

Електронно подписване на документи за доставка

Разработеното от нас Android приложение за електронно подписване на документи за доставка ще намали значително използваното количество хартия и консумативи за печат на документи. Приложението поддържа подписването на Складова разписка, Искане и Протокол за рекламация. Всеки един от тези документи се визуализира и подписва с помощта на таблет. След полагането на подпис се генерира PDF файл, който се изпраща към търговски софтуер POS Master EVO II и може да бъде придвижен към съответния контрагент по e-mail.

Z
Q
Импорт POS извлечения<br />
банкови терминали

Импорт POS извлечения банкови терминали

Бързо и лесно засичане на касова наличност и установяване на липсваща трансакция. Улесняване процеса по засичане на банкови трансакции от пос терминали. Елиминира се необходимостта от ръчно засичане на трансакции и тяхното сумиране по отделно, за да бъде засечена касовата наличност в обекта или на касата. Осъществяване на по-добър контрол.

Z
Q
Автоматичен Експорт<br />
Везни

Автоматичен Експорт Везни

Промяната на цените на тегловите артикули е по-лесна от всякога. Чрез автоматизирания експорт към везни ще спестите време на Вашия персонал и ще намалите вероятността от допускане на грешки и наличието на несинхронизирани везни и съответно некоректни цени на артикулите.

Z
Z
Печат на допълнителна<br />
информация на бон<br />
за артикул

Печат на допълнителна информация на бон за артикул

Предоставяме Ви нова възможност за рекламни послания във фискалния бон на ниво артикул. Може да дефинирате произволен текст за избран от Вас артикул, който да обвържете с определена маркетингова активност. Особено подходящо е в случаите, когато искате да рекламирате определени инициативи или друг Ваш бизнес.

Z
Z
Компресиран печат на<br />
складова разписка

Компресиран печат на складова разписка

Компресираният печат спестява значително разходите за хартия при печат на складова разписка. Двата екземпляра складова разписка се печатат компресирано на един лист и това намалява разходите за хартия с минимум 50%.

Z
Z
Експорт към Ажур Л

Експорт към Ажур Л

Ако използвате различна счетоводна система от McMaster, търговски софтуер POS MasterEVO II вече експортира информация и към финансово-счетоводна система АЖУР. Трансферират се документите за доставка, касовите отчети и документите ( фактури ) за продажба. Така освобождавате счетоводителите от повторно въвеждане на едни и същи данни, което е предпоставка за грешка и непълноценно използване на квалифицирани служители.

Z
Q
Преоценка SMAssist -<br />
теглови стоки

Преоценка SMAssist - теглови стоки

Облекчете оперативната работа чрез бърза, лесна и удобна преоценка на тегловите стоки. Можете да изберете точно определени артикули с изтичащ срок на годност, които да сканирате с ръчен терминал. Програмата отпечатва баркод етикет, който да бъде залепен физически върху конкретния преоценен артикул. Отпада необходимостта на щанда да останат само преоценените стоки. Отчетността е на по-високо ниво, тъй като проследявате продажбите на преоценените стоки по отделно. Разполагате с детайлна информация каква част от даден артикул е продадена на намалена цена поради преоценка.

Z
Z
Ретро Цени

Ретро Цени

Разширете допълнително арсенала на търговския отдел с възможностите за проследяване на отложени отстъпки в търговски софтуер POS Master. Още при тяхното договаряне лесно можете да определите крайната продажна цена на стоките, гарантирайки си и генерирането на печалба. В реално време проследявате границата, под която не трябва да продавате. Интегрираните справки позволяват да бъде изчислен маржа, надценката или печалбата на база на информация за отложени отстъпки. Виждате реалната печалба за артикули, при които има дефинирани отложени отстъпки, за по – добро управление на ценовата политика, търговската политика и доставки на съответните артикули.

Z
Q

Допълнителни функционалности на търговския софтуер чрез POS Master Add-Ons

Справка Фири

Справка Фири

Справка Фири ще Ви даде възможност за коректно отчитане на нормативно признатите фири, което ще донесе редица финансови ползи на Вашия бизнес. Освен спестяването на разходи за начисляване на 10% данък печалба и 20% ДДС върху стоки, които са отчетени като липси, а не като естествени фири, ще можете да намалите и данъчната си печалба с 10% от стойността на разхода за фири.

Чрез автоматизиране на процеса по изчисляване на фири в търговски софтуер POS Master ще спестите значително време и труд на Вашите служители, тъй като това е изключително сложен и времеотнемащ процес. Ще минимизирате и възможността от допускане на грешка при начисляване и осчетоводяване на фири, които биха довели до санкции от страна на регулаторните органи при евентуална проверка. Справката отговаря на всички нормативни изисквания и при проверка тя се явява доказателство за правотата на начислените и осчетоводени естествени фири.

Автоматизирани заявки към доставчици

АВТОМАТИЗИРАНИ ЗАЯВКИ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ

Предлагаме Ви възможност за автоматично генериране на заявки по зададени настройки за доставчик по логистична група и обект, както и автоматично изпращане към e-mail, което ще спести значително време на Вашите служители. В определен час, търговски софтуер POS Master, прогнозира заявки на база на определените дни за заявка за доставчик и обект. Ваш служител преглежда, редактира при необходимост и потвърждава заявките, като съществува възможност и за тяхното автоматично изпращане към съответните доставчици до предварително за целта определен час.

EDI Интерфейс

EDI Интерфейс

Използването на EDI (Electronic Data Interchange) интерфейс ще позволи да автоматизирате обработването на документи за доставки, като ще спести значително време и грешки на служителите Ви. Търговски софтуер POS Master EVO II поддържа стандартен EDI интерфейс за обмен на данни за доставки с Вашите контрагенти. В EVO II Invoice Control обработката на получените фактури от доставчиците Ви и сравняването им с реално приетата стока в търговските обекти ще позволи автоматично да се маркират несъответствията, като по този начин ще се спести огромно количество време на заетите с тази отговорна дейност служители. Освен това се елиминират всички технически грешки, които могат да загубят много време в процеса на обработка.

Електронно подписване на документи за доставка

Електронно подписване на документи за доставка

Разработеното от нас Android приложение за електронно подписване на документи за доставка ще намали значително използваното количество хартия и консумативи за печат на документи. Приложението поддържа подписването на Складова разписка, Искане и Протокол за рекламация. Всеки един от тези документи се визуализира и подписва с помощта на таблет. След полагането на подпис се генерира PDF файл, който се изпраща към търговски софтуер POS Master EVO II и може да бъде придвижен към съответния контрагент по e-mail.

Импорт POS извлечения банкови терминали

Импорт POS извлечения банкови терминали

Бързо и лесно засичане на касова наличност и установяване на липсваща транзакция. Улесняване процеса по засичане на банкови транзакции от пос терминали. Елиминира се необходимостта от ръчно засичане на транзакции и тяхното сумиране по отделно, за да бъде засечена касовата наличност в обекта или на касата. Осъществяване на по-добър контрол.

Автоматичен Експорт Везни

Автоматичен Експорт Везни

Промяната на цените на тегловите артикули е по-лесна от всякога. Чрез автоматизирания експорт към везни ще спестите време на Вашия персонал и ще намалите вероятността от допускане на грешки и наличието на несинхронизирани везни и съответно некоректни цени на артикулите.

Печат на допълнителна информация на бон за артикул

Печат на допълнителна информация на бон за артикул

Предоставяме Ви нова възможност за рекламни послания във фискалния бон на ниво артикул. Може да дефинирате произволен текст за избран от Вас артикул, който да обвържете с определена маркетингова активност. Особено подходящо е в случаите, когато искате да рекламирате определени инициативи или друг Ваш бизнес.

Компресиран печат на складова разписка

Компресиран печат на складова разписка

Компресираният печат спестява значително разходите за хартия при печат на складова разписка. Двата екземпляра складова разписка се печатат компресирано на един лист и това намалява разходите за хартия с минимум 50%.

Експорт към Ажур Л

Експорт към Ажур Л

Ако използвате различна счетоводна система от McMaster, търговски софтуер POS MasterEVO II вече експортира информация и към финансово-счетоводна система АЖУР. Трансферират се документите за доставка, касовите отчети и документите ( фактури ) за продажба. Така освобождавате счетоводителите от повторно въвеждане на едни и същи данни, което е предпоставка за грешка и непълноценно използване на квалифицирани служители.

Преоценка SMAssist - теглови стоки

Преоценка SMAssist - теглови стоки

Облекчете оперативната работа чрез бърза, лесна и удобна преоценка на тегловите стоки. Можете да изберете точно определени артикули с изтичащ срок на годност, които да сканирате с ръчен терминал. Програмата отпечатва баркод етикет, който да бъде залепен физически върху конкретния преоценен артикул. Отпада необходимостта на щанда да останат само преоценените стоки. Отчетността е на по-високо ниво, тъй като проследявате продажбите на преоценените стоки по отделно. Разполагате с детайлна информация каква част от даден артикул е продадена на намалена цена поради преоценка.

Ретро Цени

Ретро Цени

Разширете допълнително арсенала на търговския отдел с възможностите за проследяване на отложени отстъпки в търговски софтуер POS Master. Още при тяхното договаряне лесно можете да определите крайната продажна цена на стоките, гарантирайки си и генерирането на печалба. В реално време проследявате границата, под която не трябва да продавате. Интегрираните справки позволяват да бъде изчислен маржа, надценката или печалбата на база на информация за отложени отстъпки. Виждате реалната печалба за артикули, при които има дефинирани отложени отстъпки, за по – добро управление на ценовата политика, търговската политика и доставки на съответните артикули.