Търговски софтуер
POS Master

Централизирано управление на продажбите в търговските обекти

Какво e търговски софтуер
POS MASTER?

POS Master е много повече от софтуер за управление на продажбите в търговските обекти. За своите над 25 години на българския пазар, системата се е превърнала в еталон, на който са се доверили едни от най-големите вериги магазини. Гъвкавостта и многообразието от възможности на софтуера го правят подходящ както за по-малки магазини, така и за големи търговски вериги за хранителни и нехранителни стоки. POS Master е система, която ще обхване напълно всеки един процес от Вашата търговска дейност и ще имате ясен поглед и контрол над всеки един детайл. Програмата отговаря на всички предизвикателства на бизнеса, развитието на съвременните технологии и законови изисквания, пред които е изправен бранша.

Какво прави POS Master най-предпочитания софтуер за магазини в България?

Инфографика на софтуер за магазин POS Master
Централизирано управление – мощен инструмент, чрез който ще оптимизирате дейността си и ще повишите ефективността си. Управлявате  всички номенклатури и цени от една точка. Централният офис работи в синхронизиран режим с търговските обекти и всяка направена промяна се изпраща към тях мигновено.

Повишаване на ефективността на служителите – системата автоматизира рутинни операции, свързани с ежедневната работа на персонала в областта на ценообразуването, етикетирането, приема на стока, ревизии, работа на каса и др., което ще Ви спести време и средства.

Гъвкаво ценообразуване – разширете допълнително арсенала на търговския си отдел с ценовите политики, поддържани в POSMaster. Централизираното управление дава възможност да изградите структура на ценовите условия по група, подгрупа и по конкретни търговски обекти. Можете да залагате бъдещи цени, които да се променят автоматично в магазините на избрани дати. Имате история на всички ценови условия в реално време.

Цялостен поглед над бизнеса в реално време – цялата информация за Вашия бизнес е събрана в единна среда и това позволява да го управлявате по-най добрия начин от всяко едно място, по всяко едно време. Разполагате с множество управленски справки относно търговските и финансови резултати от дейността Ви.

Неограничени възможности за стимулиране на продажбите – можете да надградите софтуер за магазини POSMaster и да увеличите значително своите продажби, интегрирайки го със система за управление на клиентска лоялност, мобилно приложение за клиентски карти, система за менажиране и дефиниране на промоции, както и издаване на ваучери.

Непрестанен развой и развитие на възможностите на системата – POS Master не е адаптиран за българския пазар – това е продукт, създаден за него. Работейки с нас, Ви гарантираме постоянно развитие на софтуера в посока на разширяване на функционалностите и все по-интуитивното му използване. Ако имате специфичен процес, който искате да автоматизирате – то ние, можем да го направим.

Висококачествено и навременно обслужване от квалифицирани консултанти – ние високо ценим нашите клиенти и се стремим да улесняваме в максимална степен тяхната работа. Поради тази причина им осигуряваме безкомпромисна поддръжка и съдействие, за да могат да се възползват изцяло от възможностите на нашия софтуер за магазини и с лекота да изпълняват своята работа.

Какви ключови процеси ще автоматизирате с търговски софтуер POS Master?

Приемане на стока

Приемане на стока – чрез използването на мобилен терминал, ще намалите значително времето за прием на стока. Можете да използвате предварително подготвената заявка към доставчик и в момента на доставка, програмата сравнява доставените количества с реално заявените и сигнализира при разминаване. Документите за прием на стока се генерират автоматично.

Етикетиране

Етикетиране – можете да автоматизирате частично или изцяло процеса по етикетиране във Вашите магазини посредством електронни етикети. Това не само ще Ви спести значително време и средства, но и гарантира продажбата на артикулите на правилната цена и изграждане на доверие в клиентите./p>

Ревизии

Ревизии – работете с неограничен брой мобилни терминали в процеса на инвентаризация, което значително ще намали времето за нейното провеждане. Системата автоматично остойностява установените разлики по средни или последни доставни цени. Можете да се възползвате и от справки с опции за автоматично генериране на нормативни фири, съобразно всички изисквания на Наредба 13.

Заявки към доставчици

Заявки към доставчици – на база исторически данни, системата генерира автоматично предложение за заявки към доставчици. Отчита продажбите за период, постъпилите заявки от клиенти, текущата складова наличност, минималната складова наличност и Ви предлага да поръчате точно толкова, колкото е необходимо. Отпада необходимостта да пресмятате сами количествата за поръчка и да изготвяте заявки към конкретните доставчици.

Плащания с POS терминал

Плащания с POS терминал – изцяло автоматизиран процес при плащане с банков терминал. Системата подава на банковия терминал сумата на плащане и касиерът не въвежда нищо като информация. Това премахва възможността за допускане на грешки при въвеждане на стойност за плащане от страна на касиера. Изключва се и възможността от злоупотреби.

Разширете възможностите на Вашия бизнес чрез POS Master – доказаният във времето търговски софтуер

Централизирано управление на търговски обекти

Централизирано управление на търговски обекти

Управлявайте централизирано номенклатури, ценови параметри и контролирайте резултатите от едно място. В реално време получавате цялата необходима за Вас информация за всички Ваши обекти или за всеки по отделно. Всички заявки, доставки, продажби, ревизии и др. се съхраняват в хронологичен вид и това осигурява по-лесното им проследяване. Търговските обекти работят в синхронизиран режим с централен офис и по този начин получават навременна информация за всяка една промяна на цена или актуализиране на номенклатура.

Заявки към контрагенти и доставка на стоки

Доставки

С POS Master управлявате и контролирате по най-добрия начин заявките към контрагенти и доставката на стоки. Процесът по заявяване на количества към доставчик е автоматизиран по 6 различни метода. Системата дава възможност и за изготвяне на ръчни заявки. Можете да проследявате направени плащания към доставчици по въведени документи. POS Master дава възможност да автоматизирате процеса по приемане на доставената стока чрез използване на мобилни терминали и специално разработено за тях мобилно приложение. Разпределяте приетата стока между няколко търговски обекта. Ще подобрите точността и скоростта при генерирането на заявки към доставчици

Контрол на фактурите за доставка на стоки

Контрол на фактурите за доставка на стоки

Не е необходимо грешките да бъдат във Ваш ущърб и да плащате повече от договореното. Системата позволява бързо и лесно да съпоставите дали документите за доставка от отделните търговски обекти отговарят на данъчните документи, предоставени от доставчиците. Заложеното централизирано управление на доставките, дава възможност своевременно да установите причините при евентуални разминавания между договорени и реално получени количества и цени. По този начин се ограничават възможностите за допускане на грешки или злоупотреби и причиняване на загуби за компанията.

Склад и управление

Склад и управление

Във всеки един момент имате ясна представа за складовите наличности по обекти и в обобщен вид. Можете да провеждате пълни или частични ревизии на складовите наличности и да автоматизирате процеса чрез използване на мобилни терминали и специално разработено за целта мобилно приложение. В системата намират отражение количествено и стойностно бракуването на стоки и причините за тяхното бракуване. В допълнение проследявате амбалаж и да го асоциирате към конкретна стока и към конкретен контрагент.

Продажби с POS Master

Продажби

Интуитивният интерфейс на нашия софтуер за магазини го прави лесен за използване от страна служители. Системата приема различни средства за разплащане – в брой, с банкови карти, ваучери, точки за лоялност. Налице е интеграция с банкови терминали, чрез която стойността на сметката при плащане с карта се изтегля автоматично от програмата. Можете да управлявате периферни устройства, свързани с обслужване на клиентите на касата от всякакъв тип. Във всеки един момент имате детайлна информация за продажбите на Вашите касиери от началото до края на тяхната работна смяна. Системата позволява и работа в локален режим.

Управление на промоции с POSMaster

Управление на промоции

Качете се на следващо ниво по отношение на управлението на продажбите. Тук креативността на Вашия търговски отдел няма да срещне граници. Можем да създадем и приложим всяка една промоция, от която Вашия бизнес има нужда.

Разработената от нас WEB базирана система за управление на промоции Promo Manager позволява да дефинирате различни привлекателни промоции за Вашите клиенти. Уникалният й механизъм позволява един артикул да участва в множество промоции в един и същи период, като в момента на продажбата програмата изчислява най-благоприятната промоция за клиента. Можете да активирате и спирате промоция в реално време за избрани артикули или магазин.

Програма за лоялни клиенти

Програма за лоялни клиенти

Привлечете нови клиенти и повишете удовлетвореността на настоящите чрез подходяща програма за лоялност. Клиентските карти са още един инструмент за моделиране на потребителското поведение. Може да бъде използван самостоятелно или в съчетание със система за управление на промоции и ваучери.

Използването на системата ще Ви помогне да привлечете нови клиенти чрез подходящи предложения и да повишите продажбите в магазините си. Разполагате с множество справки, чрез които да извлечете тенденциите в поведението на потребители съобразно извършените покупки. За да бъдете още по-близо до своите клиенти, съчетайте програмата за лоялни клиенти с нашето мобилно приложение за клиентски карти.

Генериране и управление на ваучери с POS Master

Генериране и управление на ваучери

Искате да се качите още едно стъпало нагоре? Системата за ваучери е едно отлично допълнение към базата от промоции. С помощта на тази система насочвате потребителското търсене на Вашите клиенти към определен обект, в определен времеви диапазон и по отношение на дефинирана група стоки.

Използването на нашия модул за управление на ваучери ще Ви даде възможност да увеличите своя оборот, броят на клиентите и маржа на печалба. Можете да използвате различни типове ваучери – предварително подготвени, срещу точки, за специални клиенти, подаръчни и др. Програмата може да бъде обвързана със системата за управление на промоции и при покупка на промоционални артикули, клиентът да получава ваучер.

Справки и анализи

Справки и анализи

Системата разполага с богат набор от оперативни и управленски справки. В реално време разполагате с информация в графичен и в табличен вид за всеки един аспект от дейността на Вашите търговски обекти – от продажбите на един артикул, до сравняване на брой обслужени клиенти, оборот, печалба по дни от седмицата и часове от деня. Можете да проследявате артикули с изтичащ срок на годност, такива без продажби и продавани на цена по-малка от доставната. Ще имате винаги вярна информация относно търговските и финансови резултати на фирмата.

Интеграция с електронни етикети

Интеграция с електронни етикети

В съчетание с електронните етикети на Pricer, нашият софтуер за магазини успешно автоматизира процеса по промяна на цените в повече от 40 големи търговски обекта на територията на цялата страна. При електронните етикети цените се променят автоматично и по този начин се премахва възможността от неприятно разминаване между заложеното в системата и реалната цена на етикета. Освен това се намаляват значително времето и усилията за подмяна на хартиените етикети. Само с няколко клика на мишката можете да промените цените на избрани от Вас артикули, да пускате или спирате от промоция голяма група стоки. Това са само част от ползите, които електронните етикети ще донесат на Вашия бизнес.

Научете повече за електронните етикети →

Наши клиенти, използващи търговски софтуер POS Master

Мобилно приложение за управление на клиентски карти

Предложете най-доброто на своите клиенти там, където наистина ще го видят – на мобилния телефон

Всички сме се убедили в качествата на картите за лоялност и все по-голям брой търговски обекти се обръщат към тях с цел да привлекат и задържат клиенти. Защо да издавате физически карти, които не само носят разходи, но и се губят лесно, след като всичко може да бъде в телефоните на Вашите клиенти? А какво да кажем за брошурите, които пълнят пощенските кутии и често не достигат до клиентите?

Дигитализирайте най-съществения маркетингов инструмент на всеки един магазин. Представете Вашите промоционални предложения не на хартия, а там където наистина ще бъдат видени – на телефона на клиента.

Мобилно приложение за управление на клиентски карти

Научете повече

Бъдете винаги с Вашите клиенти

С помощта на мобилното приложение за клиентски карти, ще получите допълнително конкурентно предимство и ползи за Вашия бизнес. Ще можете да предложите гъвкава платформа за лоялност на клиентите и да ги обвържете в по-голяма степен с Вашата търговска марка. Чрез него потребителите ще получават своевременна информация за всички промоционални активности, които провеждате, както и за бъдещи такива.

Удобство

Клиентите имат бърз и лесен достъп до картата за лоялност на своя мобилен телефон и това премахва неудобството от носене на физическа карта. Всичко, което трябва да направят е да отворят приложението на телефона си и да сканират своята карта на касата, без да се налага да губят време в нейното търсене или да попълват формуляри. Освен по-доволни клиенти, ще си гарантирате и по-висока скорост на тяхното обслужване.

По-ниски разходи и по-малко отпадъци

Чрез мобилното приложение за клиентски карти ще намалите значително разходите за производство, печат и разпространение на физически карти. Можете да оптимизирате разходите за печат на брошури и тяхното дистрибутиране, тъй като голяма част от потребителите предпочитат да ги разглеждат на мобилното си устройство.

Лесен достъп до брошури, промоции

Вашите промоционални предложения ще бъдат на един клик разстояние от клиентите и във всеки един момент, дори и по време на пазаруване, те ще могат да се информират за тях. Това ще им даде допълнително удобство и ще повиши лоялността им към Вашата търговска марка.

Повишаване на ангажираността на потребителите

Чрез мобилното приложение за клиентски картите можете да предложите повече промоции на потребителите под формата на награди, бонуси или процент отстъпка. По този начин ще получите конкурентно предимство, тъй като те ще бъдат по-склонни да пазаруват във Вашите обекти.

Изследване на потребителските предпочитания

Използването на мобилно приложение за клиентски карти и система за лоялност ще Ви помогне да съберете важна информация за предпочитанията на клиентите. По този начин ще проследите поведението на потребителите, регулярността на пазаруването, часовия диапазон, в който го извършват и др.

Какви са предимствата на дигиталната карта пред пластиката?

✔ По-ниски разходи за печат и дистрибуция на физически карти.
✔ По-ниски разходи за печат и дистрибуция на каталози.
✔ По-малко отпадъци с помощта на електронни каталози.
✔ Понижаване на случаите на забравени или загубени клиентски карти.
✔ Бърз и лесен достъп на потребителя до избрани от Вас оферти и каталози.

Защо да инвестирате в мобилно приложение за дигитални карти?

✔ За да се развивате и да бъдете в крак с новите технологии.
✔ За да обвързвате в по-голяма степен потребителите с Вашия бизнес.
✔ За да увеличите броя на лоялните клиенти и продажбите.
✔ За да създадете удобство за Вашите клиенти, предоставяйки им всички промоционални активности в едно приложение.