fbpx

Фискални консултации

Адаптиране на софтуерни системи съгласно българското законодателство

Адаптиране на софтуерни системи съгласно българското законодателство

Компанията ни разполага с екип от висококвалифицирани специалисти в областта на фискалното законодателство. Работили сме по редица проекти, свързани с деклариране на софтуер, привеждане на чуждестранен софтуер спрямо българското законодателство, деклариране на фискални устройства, POS софтуер за бензиностанции, интегрирани автоматизирани системи (ИАСТУД) и др. При необходимост ще Ви съпровождаме през целия процес по привеждане на Вашите системи съгласно изискванията на българското законодателство, до окончателното им деклариране в НАП.

Фискални консултации
Икона за индивидуални разработки в услуги

Индивидуални разработки

Икона продуктово развитие

Развитие на продуктите

Икона за хостинг на данни в услиги

Хостинг на данни

Внедряване

Внедряване

Икона за информационно и абонаментно обслужване

Абонаментно обслужване

Икона софтуерни и хардуерни продукти

Хардуерна поддръжка

Icon Fiscal Competence Center

Фискални консултации

Икона за индивидуални разработки в услуги

Индивидуални разработки

Икона за хостинг на данни в услиги

Хостинг на данни

Икона за информационно и абонаментно обслужване

Абонаментно обслужване

Икона за хардуерна поддръжка

Хардуерна поддръжка

Icon Fiscal Competence Center

Фискални консултации

Икона продуктово развитие

Развитие на продуктите

Внедряване

Внедряване