fbpx

Хостинг на данни

Сигурно и максимално защитени данни

Сигурно и максимално защитени данни

В сравнение с традиционните методи за съхранение на данни под формата на локални сървъри, хостингът на данни предлага по-голяма надеждност на съхраняваната информация.

С използването на предоставяната от СИС Технология АД услуга за хостинг, получавате достъп до защитено пространство за съхранение на бази данни. Информацията се архивира ежедневно, а връзката със сървъра е защитена. Достъпът до базите данни е през използвания софтуерен продукт.

Хостинг услугата включва:

  • Съхранение на данните на надеждна и сигурна сървърна техника;
  • Работа с лицензиран Microsoft SQL Server Standard, осигуряващ оптимална скорост при максимално натоварване;
  • Ежедневно архивиране на информацията.
Услуга - хостинг на данни
Икона за индивидуални разработки в услуги

Индивидуални разработки

Икона продуктово развитие

Развитие на продуктите

Икона за хостинг на данни в услиги

Хостинг на данни

Внедряване

Внедряване

Икона за информационно и абонаментно обслужване

Абонаментно обслужване

Икона софтуерни и хардуерни продукти

Хардуерна поддръжка

Icon Fiscal Competence Center

Фискални консултации

Икона за индивидуални разработки в услуги

Индивидуални разработки

Икона за хостинг на данни в услиги

Хостинг на данни

Икона за информационно и абонаментно обслужване

Абонаментно обслужване

Икона за хардуерна поддръжка

Хардуерна поддръжка

Icon Fiscal Competence Center

Фискални консултации

Икона продуктово развитие

Развитие на продуктите

Внедряване

Внедряване