fbpx

Хардуерна поддръжка

Дългогодишен полезен живот на Вашата техника

Дългогодишен полезен живот на Вашата техника

Правилната поддръжка на хардуерните продукти и навременната реакция при нужда, е от ключово значение за всеки един търговски обект. Ние осигуряваме на нашите клиенти лицензирано обслужване, което да им гарантира по-дълъг полезен живот на използваната от тях техника и по-малко непланирани прекъсвания.

Хардуерна поддръжка

Гарантираме непрекъснатост на работния процес чрез обслужване от висококвалифицирани специалисти, които са насреща винаги, когато имате необходимост. С тяхна помощ, възникнала неизправност в работата на Вашата система ще бъде отстранена възможно най-бързо.

Нашата автоматизирана система за мониторинг в реално време проследява ключови параметри в работата на различни типове устройства. При индикация за възникване на възможен проблем или настъпил такъв, ще бъдете мигновено известени. В голяма част от случаите, неизправностите се отстраняват дистанционно.

Икона за индивидуални разработки в услуги

Индивидуални разработки

Икона продуктово развитие

Развитие на продуктите

Икона за хостинг на данни в услиги

Хостинг на данни

Внедряване

Внедряване

Икона за информационно и абонаментно обслужване

Абонаментно обслужване

Икона софтуерни и хардуерни продукти

Хардуерна поддръжка

Icon Fiscal Competence Center

Фискални консултации

Икона за индивидуални разработки в услуги

Индивидуални разработки

Икона за хостинг на данни в услиги

Хостинг на данни

Икона за информационно и абонаментно обслужване

Абонаментно обслужване

Икона за хардуерна поддръжка

Хардуерна поддръжка

Icon Fiscal Competence Center

Фискални консултации

Икона продуктово развитие

Развитие на продуктите

Внедряване

Внедряване