fbpx

Елкабел АД – ERP Aurora

CASE STUDY: ERP AURORA – Елкабел АД

Цялостна автоматизация на бизнес процесите в търговските бази

Елкабел лого

Профил на клиента

Елкабел АД

Място: гр. Бургас | Обекти: 4 | Работни места: 9 | Служители: 300

Елкабел АД със седалище в град Бургас е първата българска компания специализирана в производството на електрически кабели и проводници.

Вече повече от седемдесет години ние поддържаме висок стандарт в качеството на произвежданата продукция и удовлетворяваме нуждите и изискванията на нашите клиентите. Фирмата разполага с изградени търговски бази в четири града в България: София, Пловдив, Бургас и Велико Търново. В тях предлагаме на нашите клиенти, както продукция на ЕЛКАБЕЛ, така и стоки от всички големи производители на ел. апаратура и консумативи.

Инж. ИЛИЯ АНДОНОВ

Директор дирекция „Развойна дейност и иновации“

Двустранна комуникация между продуктивна SAP система, управляваща бизнес процесите в производство и финансово стопанство и Aurora, управляваща процесите в търговските обекти на предприятието.

Проблем, който трябва да се разреши

Спецификата на търговията с кабели изискваше следене на две мерни единици на готовата продукция, като същевременно се използва и разпределяне на изделията по локации и партиди. Поради липса на система за следене на локация на продукция и материали, вероятностите за грешки не бяха малко.

Решение на проблема

Фирмата имаше нужда от решения, които изискваха специализирана разработка, която да обхване само и единствено техните процеси. Връзката със SAP беше задължителен елемент от процеса. Разработи се автоматичен трансфер от САП на готова продукция. Автоматиките по разформироване на големите барабани облекчиха и процесите в склада.
В реално време вече се виждаха всички наличности по партиди и по видове амбалажи (барабани, ролки). Възможността пък за резервиране подпомогна процеса по изпълняване на заявките към клиентите. Активната Кредитна политика позволи пълен контрол на разплащанията.

Внедряване на ERP

Внедряването се случи поетапно, с предварително подготвени срещи и обучения.

С допълнителни доработки, успяхме да улесним работата на търговците и продавач консултантите.
Работата по внедряването бе профилирана и всеки следеше за частта, за която отговаряше.

Резултат след внедряването

Автоматичният обмен на данните улесни работния процес.

В резултат служителите в складовите бази се концентрираха върху търговската дейност, като разполагаха с винаги точна, вярна и навременна информация за наличности на продукция и задължения на клиенти, което позволи да се изпълнят изискванията на мениджмънта на компанията за финансова дисциплина, съчетана с повишени обороти от продажби.

Предложено за вас

Арас Груп с ERP Aurora

Арас Груп с ERP Aurora

CASE STUDY: ERP Aurora модел за управление на склад Профил на клиента Арас Груп ЕООД Място: област Бургас, община...

read more