fbpx

Артек-92 ООД – ERP Aurora

CASE STUDY: ERP AURORA – Артек-92 ООД

Модел „Шивашка индустрия“

Система ERP Aurora в Артек 92 ООД

Профил на клиента

Артек-92 ООД

Място: гр. София | Обекти: 1 | Работни места: 3 | Служители: 56

Артек 92 ООД е текстилна компания с 29 годишен опит и традиции в производството и продажбите на домашен текстил. Основана е през 1992 като малка семейна компания. През 2015 година компанията направи инвестиции за над 5 милиона лева в построяването на собствена модерна фабрика и складово стопанство за производството на спално бельо на разгъната площ от 4 500 кв.м. В 2018г. се реализира нова инвестиция в придобиването на машини и оборудване за увеличаване капацитета и качеството на производството за над 1 милион лева.

Продукцията на фирмата се изнася в над 15 страни в Европа и затвърждава своя бранд DILIOS на пазарите като качество и модерен дизайн.

 

Николай Василев

                Оперативен директор – Артек 92 ООД

Стремежът към развитие и подобрение на компанията доведе и до необходимостта от внедряване на ERP система, която да обхване осъществяваните дейности в предприятието. Имплементирането на новите технологии в съществуващите бизнес процеси дава възможност за подобряване на производственото планиране и работа, както и за проследяване и анализ на качеството на продуктите през целия производствен цикъл.

Проблем, който трябва да се разреши
 • Необходимост от система за поддръжка на производствените и административни процеси с осигурена единна среда за планиране на материали и ресурси, поддържане на технологични и маршрутни карти – операции с нормовремена.
 • Отделяне на операции по кост центрове в производството – кроене, шиене, пакетиране, както и съответното им времево планиране.
 • Отчитане в реално време на производствените процеси с баркод система за етикиране и отчитане от работно място, тяхната проследимост и анализ.
 • Регистриране на ексцесни времена по вид и служител, изчисляване на ефективността на работника за деня в реално време и за период.
 • Автоматични записи на заработки и трансфер към модул ТРЗ. Формиране на реална себестойност от компонентите в производствените цикли.
Решение на проблема

Специално разработеният и внедрен производствен модул за шивашка индустрия към ERP Aurora, даде възможност за решаването на описаните по-горе проблеми. Това донесе на нашето предприятие точен, бърз и проследим обмен на данни.

Внедряване на ERP

Важно при първоначалното проучване на процесите е да се вземат ясни и информирани решения по промяна организацията на работа с цел подобряване на ефективността и минимизиране на загубите от производствената дейност. Ако е необходимо, трябва да се предприемат предварителни действия по подобряване на процесите и цялостната организацията на работа, върху която ще стъпи внедряването на софтуера и/или софтуерната разработка. По този начин се намалява вероятността за последваща необходимост от промени и доработки, а освен това се съкращава и времето за внедряване на системата.

Резултат след внедряването

Реализирането на проекта донесе ефективност в планирането на материалите и ресурсите, намали продължителността на производствения цикъл и времето за отчитане на производството. Вече имаме ясна проследимост за:

 • формирането на себестойността на продукцията;
 • изпълнението на производствените операции;
 • вложените материали по заявки и артикули;
 • изработени операции за период;
 • етапа на изпълнение на поръчките и себестойност;
 • проследяване на артикули;
 • цялостна представа за дейността и ефективността на служителите.

За да се отговори на специфичните нужди които имахме, СИС Технология АД разработи и внедри допълнителни функционалности, които допринесоха за ефективното управление, автоматизирането и планирането на производствените, счетоводни и организационни процеси в компанията. Резултатът е удовлетвореност от постигнатото и възможности за надграждане спрямо бъдещите предизвикателства.

Николай Василев

Оперативен директор, Артек 92 ООД

Предложено за вас

Арас Груп с ERP Aurora

Арас Груп с ERP Aurora

CASE STUDY: ERP Aurora модел за управление на склад Профил на клиента Арас Груп ЕООД Място: област Бургас, община...

read more