fbpx

Натурфарма България ЕООД

CASE STUDY: ERP AURORA – Натурфарма България ЕООД

Натурфарма България ЕООД с ERP Aurora

Профил на клиента

Натурфарма България ЕООД

Място: гр. София | Обекти: 2 | Служители: 76

Натурфарма България ЕООД е основана през 2007 г. За период от 14 години нашата компания успя да се утвърди като лидер на пазарa на хранителни добавки и фармацевтични продукти. От самото начало на своето съществуване Натурфарма България ЕООД налага висококачествени продукти, разработени от немския производител PG-Naturpharma GmbH. През 2008 г. нашата компания е официален представител за българския пазар на продуктите на Sigma-Tau Health Science и Centropa Aachen. От 2009 г. е ексклузивен дистрибутор на италианските фармацевтични компании Farma-Derma S.R.L. и Euritalia S.R.L.

С разрастване на бизнеса на компанията, динамиката на процесите и новите проекти в дружеството, се наложи внедряването на ERP система за по-добро планиране и проследяване на дейностите.

Проблем, който трябва да се разреши
  • Необходимост от точно и коректно водене на партидното отчитане на стоките
  • Улесняване на процеса по окомплектоване на краен продукт и отчитане на коректна себестойност
  • Наследяване на партида за готов продукт от партидата на вложените материали
  • Коректно проследяване на наличности, както и движение на стоки и материали
  • Необходимост от интеграция на онлайн магазина със софтуер
  • Проследяване на разходите по направления
Решение на проблема

С възможностите, които предлага ERP софтуер AURORA, се даде възможност за решение на съществуващите проблеми и улесняване на процесите протичащи в склада, цеха за опаковане и счетоводството.

Внедряване на ERP

При стартиране на внедряването, след изясняване на дейностите на дружеството, се оказа че има доста специфики, за които се наложи допълнителни настройки и разработки на системата. Разработи се изцяло нов формат за интеграция с онлайн магазина и автоматичното генериране на заявки от там в AURORA.

В процеса на работа се правят много различни доработки, добавят се и нови функционалности за изчистване на грешки и улесняване на процеса на работата със системата.

Резултат след внедряването

В резултат на внедряването на ERP AURORA, дружеството има възможност за бързо и детайлно проследяване на движението на стоки, готова продукция и материали, по партиди и по складове. Бързи и подробни справки за разходи по направления, продажби по артикули и по клиенти, за вложените материали и формираната себестойност по партиди.

С внедряването на ERP Aurora и допълнителните доработки, които СИС Технология АД направи, за да се улесни процеса на работа, на този етап напълно се удовлетворяват нашите нужди за контрол и проследяване на процесите.

С възможностите за надграждане, които предлага системата, вярвам, че при необходимост от нови функционалности, СИС Технология АД ще отговори бързо и професионално на изискванията ни.

Венета Ятовска

Главен счетоводител, Натурфарма България ЕООД

Предложено за вас

Арас Груп с ERP Aurora

Арас Груп с ERP Aurora

CASE STUDY: ERP Aurora модел за управление на склад Профил на клиента Арас Груп ЕООД Място: област Бургас, община...

read more