fbpx

Подобрена енергийна ефективност

Подобрена енергийна ефективност на СИС Технлогия

През юни 2023 г. СИС Технология направи сериозна стъпка в изпълнение на целите от стратегията си за опазване на климата. 50 % от използваната електроенергия в офис Варна вече идва от възобновяеми енергийни източници. Част от концепцията на фирмата за опазване на околната среда е подобрената енергийна ефективност на сградата чрез монтирането на слънчеви панели, генериращи енергия от нашия устойчив енергиен източник – Слънцето.

С избора на зелен ток помагаме на природата и в борбата с климатичните промени. Глобалното затопляне и променящия се климат на земята основно се дължат на парниковите газове и CO2. Изменянето на местообитанията и популациите на дивите животни, промяна в метеорологичните условия, повишаване нивата и температурата на водата в океаните и моретата са само част от неблагоприятните ефекти вследствие на вредните емисии.

Зелената енергия е напълно възобновяема – тя не вреди по никакъв начин на околната среда и не изразходва никакви природни ресурси, не се генерират никакви вредни емисии при производството ѝ и използваните природни ресурси не се похабавят и не намаляват.

С използването на зелен ток, СИС Технология допринася за забавяне на климатичните промени, чрез спестяване на парникови газове и CO2 емисии.

Предложено за вас