fbpx

Научно-практическата конференция „Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж“

Сертификат от участие в Научно-практическата конференция „Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж“

Катедра „Аграрна икономика“ при ИУ – Варана организира Научно-практическата конференция със съдействието на Асоциацията на земеделските производители в България и Регионална агенция по предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ). Темата беше „Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж“. Основните тематични направления, които бяха обсъдени на конференцията са:

  • Устойчив растеж на агробизнеса;
  • Европейски и национални аграрни политики;
  • Иновации и конкурентоспособност на агробизнеса;
  • „Зелена“ икономика;
  • Интегрирано развитие на селските райони;
  • Аграрикономическото обучение и реализацията му на практика.

СИС Технология, в лицето на Петър Топалов – Изпълнителен директор, изказа своето становище относно „Устойчив растеж на агробизнеса и интегрирано развитие на селските райони. Развитие на аграрната политика и зелена икономика.“

Аудитория на форума беше основно от представители на водещи университети и научни организации в страната и чужбина, бизнеса, държавната администрация и НПО, които са ангажирани с аграрния бизнес.

Предложено за вас