fbpx

Разработената връзка с Controlisy в счетоводна програма McMaster, дава възможността да използвате софтуер за безхартиено счетоводство и автоматизирате своята счетоводна дейност. С нейна помощ можете да намалите времето за осчетоводяване на фактури и банкови извлечения.

С помощта на изкуствен интелект системата на Controlisy, чрез качване на файл, сканиране или снимане с телефон, изчита бързо и лесно всички необходими за счетоводството данни на фактурите (дата, номер, вид, клиент/доставчик, данъчна основа, ДДС ставка, ДДС, обща стойност, валута, валутен курс, наличие на картово/касово плащане, падеж и др.) и банковите извлечения, и автоматично сглобява счетоводната операция. След това счетоводните записи се импортират в McMaster. Тази интеграция значително намалява ръчния труд (до 85 %) и помага за постигнете на по-голяма ефективност.

McMaster е един от малкото счетоводни софтуери, които имат разработени всички видове комуникации с Controlisy – покупки, продажби, касови плащания, банкови трансакции, Протоколи по чл. 117 от ЗДДС, както и свободни контировки.

Всички видове комуникации между McMaster и Controlisy

Ако разработената интеграция представялава интерес за Вас, не се колебайте да се свържете с нас.

Изображенията, използвани в публикацията, са от Freepik