fbpx

Мултимес груп с erp Aurora

CASE STUDY: ERP Aurora – Мултимес Груп

Мултимес Груп ООД внедрява ERP Aurora, модел за месопреработвателна индустрия

Лого Мултимес

Профил на клиента

Мултимес Груп ООД

Мултимес Груп ООД – гр. Лясковец е месопреработвателно предприятие за преработка на меса от домашни копитни животни. Фирмата внася трупно и замразено месо. Транжира, замразява и реализира на българския и международния пазар различни разфасовки месни продукти. Фирмата е изградила високотехнологичен склад за дълбоко замразяване, който е организиран по локации.

Проблем, който трябва да се разреши

Основните казуси, които наложиха имплементирането на ERP система, бяха свързани с:

  • отчитане на производствения процес и цялостно проследяване на партидата на материала от входа до всички произведени разфасовки;
  • стриктно проследяване на срока на годност;
  • отпечатване на всички задължителни по закон придружаващи документи при износ и пласмент в страната;
  • допълнително разпределение на разходи за транспорт и отчитането им при калкулацията на себестойността на готовата продукция;
  • точно определяне на местоположението на даден артикул в склада с партидата му и срока на годност;
  • предоставяне на информация на търговците в реално време за наличностите в склада.
Решение на проблема

За да отговори на нашите очаквания, екипът на СИС Технология направи допълнителна разработка към модул Производство на ERP Aurora. С негова помощ се отчита вложената суровина, получените полуфабрикати от транжирането, опаковането и етикирането на готовия продукт, като същевременно ни позволява пълно проследяване на движението по партиди и срок на годност. Беше разработен документ, чрез който на един по-късен етап можем да разпределим допълнителните разходи за транспорт, такси и т.н. върху документите за доставка в склада. Чрез специална процедура можем да преостойностяваме реализираната продукция и наличната в склада по реално калкулирана себестойност. По този начин имаме точна себестойност на нашите продукти и можем да
управляваме цените по възможно най-добрия начин.

С помощта на разработени възможности за палетизиране на стока и готова продукция значително улеснихме поддържането на организация в склада. Програмата изготвя палетен лист, съдържащ данни за количество, дата на производство, срок на годност, ветеринарен номер, доставчик и др. С помощта на баркод и ръчни терминали можем не само лесно да местим палета в склада, но и знаем във всеки един момент къде, какво е разположено. Разполагаме и с множество справки за наличности по локации, по партиди, по срок на годност, реализирана печалба от всяко изделие и др. С помощта на мобилно приложение, в реално време разполагаме с информация за наличностите в склада по партиди и срок на годност.

Внедряване на ERP

Внедряването премина на 2 етапа. Първият етап обхващаше процесите по доставка на материалите, както и производството в частта транжиране и опаковане на готовата продукция. Обхванат бе и процеса по отчитане на производствената фира ежедневно на всеки производствен цикъл. Въведени бяха клиентските заявки, както и справка за необходимото производство на база заявки. Постигнахме пълно проследяване на движението на дадена партида в предприятието. На този етап също така започнахме да разпределяме допълнителните разходи и да преостойностяваме реализираната продукция по калкулирана реална себестойност.

Вторият етап обхвана складовото стопанство с локации, в това число етикетиране на всяко палето място, етикетиране на всеки палет, постъпващ в склада с данни за продукта, партидата, срока на годност и данни за производителя. Беше внедрено приложение за мобилен терминал, с чиято помощ облекчихме дейността по разполагане на палетите от мотокара в склад замразено. На този етап получихме цялостна картина за наличностите по партиди, срок на годност по локации в склада. Търговският ни отдел започна да работи и с мобилното приложение, предназначено за тях.

В бъдеще ни предстои автоматизиране на процесите във фуражната кухня, както и отчитане на производството на фуражи за отглеждане на живи животни.

Резултат след внедряването

С внедряването на продукта се постигна проследяемост и точност на данните за наличностите, партидите и срока на годност. Системата извежда необходимите справки към проверяващите органи. Можем да правим детайлен анализ на изпълнението на клиентските заявки. Планирането на производството също се подобри значително. Разполагаме с вярна себестойност на произведената продукция и с точни данни за финансовия резултат на предприятието. Търговците ни разполагат с информация в реално време за наличностите в склада, както и със срока на годност на продуктите, които ги прави значително по-гъвкави в процеса на продажба.

Предложено за вас

Арас Груп с ERP Aurora

Арас Груп с ERP Aurora

CASE STUDY: ERP Aurora модел за управление на склад Профил на клиента Арас Груп ЕООД Място: област Бургас, община...

read more