fbpx

Надежден партньор при Европроекти

Надежден партньор в изпълнението на Европроекти - СИС Технология АД

На 17.10.2022 г. беше отворена процедурата за кандидатстване по програма „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”. Крайният срок за кандидатстване е 19.12.2022 г.

Финансирането е в размер на 100% без съфинансиране, като миинимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие е 3 000 лв., а максимален размер – 20 000 лв.

От списъка с допустимите услуги и решения за кандидатстване, можем да Ви предложим следните възможности:

Въвеждане на система за управление на ресурсите (ЕRP система)

ERP Aurora е продукт, който отговаря на всички поставени изисквания към въвеждане на система от подобен тип. В допълнение, екипът ни може да се похвали, че към момента сме реализирали успешно всички възложени проекти по имплементиране на ERP система. Повече за ERP Aurora и ползите, които ще донесе на Вашия бизнес, може да научите тук.

Допустимите услуги и решения за кандидатстване Ви дават възможността да кандидатствате и за отделни модули за управление на процеси:

 • Управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система);
 • Модул за управление на веригата за доставка на суровини, материали и/или компоненти;
 • Система за управление на складовото стопанство, с възможност за въвеждане на локации в склада;
 • Управление на производството.

За първи път е дадена възможност за кандидатстване за въвеждане на система за управление на продажбите на дребно. В това направление можете да улесните дейността си чрез внедряване на една от следните възможности:.

Търговски софтуер POS Master

Той е доказал надеждността си през годините. POS Master се използва както в едни от най-големите вериги магазини на територията на страната, така и в редица малки търговски обекти. Палитрата от решения, които предлага продукта обхващат възможности за централизирано управление на номенклатури, програми за лоялни клиенти, управление на промоции и ваучери, доставки, продажби, склад и богат набор от справки и анализи. 30 години POS Master предлага правилното решение за постигане на целите на мениджмънта, за оптимизиране на ресурсите и резултатите, отчитайки индивидуалните нужди и потребности на бизнеса.

Повече за POS Master можете да научите тук.

Терминали за самообслужване

Решенията за самообслужване набират все по-голяма популярност на българския пазар. СИС Технология АД е производител от над 10 години на терминали за самообслужване на бензиностанции и заведения за бързо хранене, които отменят необходимостта от присъствието на касиер. Предлагаме и касови места за самообслужване, на които клиентите самостоятелно маркират и заплащат своите продукти.

Тук може да научите повече информация за касите на самообслужване, терминалите за самоослужване на заведения и терминалите за самообслужване на бензиностанции.

Система за електронно етикетиране

Eлектронните етикети гарантират точната цена, върху точния продукт, точно навреме. Въпреки че електронните етикети съществуват на пазара от повече от 30 години, се наблюдава ускоряване на процеса на внедряването им в магазините за търговия на дребно. Разполагащи с широк набор от функции, този вид цифрови устройства не само подобряват ефективността чрез автоматични промени в цените, но и съществено намаляват разходите, минимизират вероятността за допускане на грешки и улесняват управлението на инвентара.

Повече за предимствата на електронните етикети можете да научите тук.

Система за автоматично фискализиране на продажбите на електронни магазини

Решение, което предоставя възможност за оптимизиране на дейността на онлайн магазините чрез издаване на фискални бонове в електронен вид, отговаряйки изцяло на изискванията на Наредба Н-18. Системата генерира автоматично електронен фискален бон и клиентът го получава по e-mail. Чрез него си гарантирате непрекъснатост на работния процес, оптимизиране на работата на заетите с онлайн продажби лица, съкращаване на времето за изпълнение на поръчките и използваните консумативи и др.

Повече информация може да намерите тук.

Кой може да кандидатства?

Допустими по процедурата са кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата. Клонове на юридически лица, регистрирани в България не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.
Тип предприятие* Средносписъчен брой на персонала Годишен оборот Стойност на активите
Микро < 10 души < 3 900 000 лв. < 3 900 000 лв.
Малко < 50 души < 19 500 000 лв. < 19 500 000 лв.
Средно < 250 души < 97 500 000 лв < 84 000 000 лв

*Има и допълнителни условия, които присъстват в чл.4. от Закона за малките и средни предприятия.

 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
Категория на предприятието Стойност на активите
Микро предприятие ≥ 41 000 лв.
Малко предприятие ≥ 82 000 лв.
Средно предприятие ≥ 123 000 лв.
 • Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.

Недопустимите кодове на дейност по процедура „Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП“

Сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“
01 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности
02 Горско стопанство
03 Рибно стопанство

Недопустимите кодове на дейност по процедура „Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП“

Сектор В „Добивна промишленост“
05 Добив на въглища
06 Добив на нефт и природен газ
07 Добив на метални руди
08 Добив на неметални материали и суровини
09 Спомагателни дейности в добива

Сектор С „Преработваща промишленост”
10.1 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия
10.2 Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини
10.5 Производство на мляко и млечни продукти
10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
10.81 Производство на захар
10.83 Преработка на кафе и чай
10.84 Производство на хранителни подправки и овкусители
10.91 Производство на готови храни за животни
11.02 Производство на вина от грозде
11.03 Производство на други ферментирали напитки
11.06 Производство на малц

Сектор F „Строителство“
41 Строителство на сгради
42 Строителство на съоръжения
43 Специализирани строителни дейности

Сектор Р „Образование“
85 Образование

Сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“
87 Медико-социални грижи с настаняване
88 Социална работа без настаняване

Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти“
62 „Дейности в областта на информационните технологии“
63 „Информационни услуги“

Ако някое от нашите решения представлява интерес за Вас може да използвате кратката форма в уебсайта ни, за да изпратите своето запитване още сега, или посочените e-mail адреси и телефонни номера. С удоволствие ще отговорим на Вашите въпроси и ще съдействаме за намирането на най-добрата опция за Вашия бизнес.

Повече информация за процедурата ще намерите ТУК.

Защо да ни изберете за Ваш партньор?

 • СИС Технология АД е софтуерна компания, която за своите над 30 години на пазара се е доказала като лидер в разработването и имплементирането на решения за автоматизиране и оптимизиране на бизнес процеси.
 • Софтуерните ни продукти са разработени за българския пазар, растат и се развиват с него.
 • Помогнали сме на всеки наш клиент да подобри дейността си като сме му предали нашия опит.
 • Нашите екипи са до Вас и след реализиране на проекта, за да съдействат при възникнали въпроси или при необходимост от надграждане на системата.
 • Системите ни са разработена в България и нашите разработчици са позиционирани на територията на страната, познават добре българското законодателство и реагират навременно на всяка възникнала законова промяна или Ваше искане за разработка.
 • Успяхме там, където други не можаха. Притежаваме гъвкавост, която е неприсъща за други и това позволява да се впишем идеално в организацията на клиента.
 • Когато Вашият бизнес расте и изпитва необходимост от автоматизация на нови бизнес процеси ние сме до Вас, готови да я посрещнем.

Предложено за вас