fbpx
Блог

Счетоводен софтуер или ERP – какво е нужно за Вашия бизнес?

Интернет пространството, специализирани форуми, реклами, семинари, срещи и презентации, постоянно се сблъсквате с един и същ въпрос – „Счетоводен или ERP софтуер да избера?“. И може би най-същественото в този въпрос е, че няма еднозначен отговор. Ако имаше, то всички щяхме да работим с една и съща програма и да не се чудим какво да изберем. А ако някой Ви даде отговор без да познава бизнеса Ви в детайли, то откровено не разбира абсолютно нищо от материята. И така, въпреки че не можем да дадем един общ и краен отговор, нека в следващите редове да очертаем основните разлики между двата вида програми и коя, кога трябва да изберете.

Счетоводен софтуер или ERP система

Какво ми носи счетоводният софтуер?

Счетоводният софтуер е инструмент за управление на финансово счетоводните процеси в една или множество фирми. Тук е много важно да акцентираме на едно конкретно словосъчетание – счетоводство и контрол. Този вид софтуер трябва да бъде инструментът, който да подпомогне счетоводната Ви отчетност и контрола на процесите.

За съжаление, много често това е абсолютно всичко, което софтуерът ни носи – документиране на вече приключили действия. Естествено, ако заложите на по-висок клас решение като счетоводен софтуер McMaster, ще разполагате и с по-широк набор от функции, като управление на задължения и вземания, улеснени разплащания с контрагенти, планиране и отчитане на амортизационни разходи, по-голям набор от справки.

Ако разглеждаме счетоводния софтуер и като облачна услуга, то това се превръща в още по-предпочитан избор за мениджърите. По-ниски разходи за внедряване, без необходимост от сървърна инфраструктура, висока сигурност на данните, достъпност от всяка точка, винаги актуална версия на продукта.

Счетоводно отчитане

Ако работите основно на местния пазар, не разполагате със складово стопанство или поне не голямо такова, конкурентните предимства във Вашия сектор не са водещи за развитието, то счетоводният софтуер е напълно достатъчен. Всичко друго би било влагане на ресурси – пари и време в ненужно сложни процеси.

А какво ще кажете за ERP софтуерите?

ERP системите стигат много по-далеч от счетоводния софтуер, интегрирайки възможности за управление на поръчките, вериги на доставките, управление на складово стопанство, дистрибуция, CRM, управление на човешките ресурси. Много от съвременните програми интегрират и управление на финансите, бюджетиране и прогнозиране. Често пъти можем да срещнем и модули за директни продажби на каса.

Кога е време за ERP

Тук поставяме акцента на думата Planning от абревиатурата ERP (Enterprise resource planning) . Вече не говорим за отразяване на приключили събития, а за планиране на всеки процес и етап от дейността на предприятието. Да организираме, планираме и контролираме всеки един аспект от бизнеса. ERP софтуерите са мощен инструмент, който се използва във всеки един отдел на компанията. Създава база от данни с информацията, генерирана от всички служители и предоставя необходимите данни, справки и анализи за мениджмънта.

Естествено и при този вид софтуери, не трябва да пренебрегваме облачните структури и използването на софтуера като услуга. Това носи допълнителна гъвкавост за предприятията – позволява използването на софтуера сигурно и от всяка точка с интернет достъп. Осигурява правилната хардуерна инфраструктура за оптималното функциониране на софтуера. Значително се намаляват първоначалните разходи по внедряване на системата.

Кога е момента да инвестирам в ERP система?

Често предприятията надрастват софтуера, който са закупили със стартирането на дейността си или са започнали да използват 2, 3 и повече програми, за да могат да организират работата си. В този случай безспорно е време да се замислите за ERP. В допълнение – ако работите на международния пазар, в силно конкурентна среда, имате голямо складово стопанство, сложни логистични вериги, то отново трябва да мислите за ERP. Но не трябва и да забравяме, че внедряването на ERP система може да бъде сложен процес, който се нуждае от правилната организация. Процесът по мигриране към подобен софтуер трябва да бъде добре обмислен, проучен и планиран, за да донесе очакваните ползи.

В горните редове много бегло щриховахме една тема, по която могат да бъдат написани не един и два научни труда. Изборът на ERP система е процес, чието описание изисква много повече от няколко абзаца. Ако се колебаете дали е настъпил момента да преминете към ERP система, не се колебайте да се свържете с нас. Насреща сме, за да проучим Вашия бизнес и да дадем насоки кое е по-подходящо за Вас – висок клас счетоводен софтуер или ERP система.

Естествено и при този вид софтуери, не трябва да пренебрегваме облачните структури и използването на софтуера като услуга. Това носи допълнителна гъвкавост за предприятията – позволява използването на софтуера сигурно и от всяка точка с интернет достъп. Осигурява правилната хардуерна инфраструктура за оптималното функциониране на софтуера. Значително се намаляват първоначалните разходи по внедряване на системата.

Янко Георгиев

Янко е ръководител консултант клиенти на счетоводен софтуер McMaster и ERP Aurora. Има повече от 10 години в обслужването на клиенти. Доктор по Икономика, защитил дисертационен труд в областта на оптимизирането на бизнес процеси чрез имплементирането на ERP системи.

2 май, 2023

Предложено за вас