fbpx

Възползвайте се от Европейско Финансиране за Нашата ERP Система

Внедряване на ERP система чрез европейско финансиране

75% безвъзмездно финансиране за микро и малки фирми

На 10 юни, 2024 година, беше отворена процедура „Подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите“, която предлага 75% безвъзмездно финансиране за микро и малки фирми. Фирмите могат да подават проекти до 16 септември 2024 година.

Допустими за финансиране разходи:

 • Придобиване на инструменти, машини, съоръжения и оборудване за основната дейност.
 • Придобиване на специализиран софтуер за основната дейност.
 • Внедряване на ERP или CRM системи, складов софтуер или други управленски ИКТ решения.
 • Създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите на фирмата – до 10 000 лв.
 • Консултантски услуги за подготовка на документите за кандидатстване.

Финансирането покрива 75% от разходите по проекта

 • Минималната сума на безвъзмездната помощ за един проект е 15 хил. лв., а максималната сума – 150 000 лв.
 • С бюджета от повече 170 млн. лева ще бъдат финансирани поне 780 кандидати.

Кой може да кандидатства?

 • Фирми, регистрирани преди 31.12.2021 г., със средносписъчен брой на персонала не по-малко от 1 и не повече от 49 човека за последната приключена финансова година (2023 г.).
 • Семейни фирми или фирми, имащи икономическа дейност в секторите на творческите индустрии или осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите към Закона за занаятите.

Какво е семейно предприятие?

„Семейно предприятие“ е предприятие, в което:

 • Повече от половината от капитала се притежава от физическо лице, създало предприятието или придобило капитала, и минимум едно друго физическо лице е назначено на трудов договор в предприятието, като между тях съществува роднинска връзка.
 • Повече от половината от капитала се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала, като между тях съществува роднинска връзка, и минимум едно от тези лица или друго физическо лице, с което всички лица, притежаващи повече от половината от капитала, имат роднинска връзка, е назначено на трудов договор в предприятието.
 • Повече от половината от капитала се притежава от физическо лице, създало предприятието или придобило капитала, и минимум едно друго физическо лице участва официално в управлението на предприятието, като между тях съществува роднинска връзка.
 • Повече от половината от капитала се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала, като между тях съществува роднинска връзка, и минимум едно от тези лица или друго физическо лице, с което всички лица, притежаващи повече от половината от капитала, имат роднинска връзка, участва официално в управлението на предприятието.

Културни и творчески индустрии:

 • Печатна дейност (вкл. печатане на вестници, книги и др.);
 • Възпроизвеждане на записани носители;
 • Издаване на книги, периодични издания и програмни продукти;
 • Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания;
 • Звукозаписване и издаване на музика;
 • Създаване и излъчване на радио и телевизионни програми;
 • Архитектурни и инженерни дейности;
 • Рекламна дейност;
 • Специализирани дейности в областта на дизайна;
 • Дейности в областта на фотографията;
 • Преводаческа дейност;
 • Неформално обучение в областта на културата;
 • Артистична и творческа дейност (вкл. изпълнителско изкуство, творческа дейност в областта на литературата и изкуствата, експлоатация на зали за представления);
 • Дейности в областта на културата (вкл. дейност на библиотеки и архиви, музеи, опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места).

Списък на занаятите:

 • Народни художествени занаяти (вкл. художествена обработка на кожа, накити, ковано желязо, керамика, дърворезба и др.).
 • Други занаяти (вкл. леярство на камбани, рисуване и гравиране върху стъкло, ръчно книговезване, часовникарство, ковачество, обущарство, шивашки услуги, фризьорство и др.).

Защо да изберете нас?

Ние предлагаме ERP система, която напълно отговаря на изискванията на програмата за безвъзмездно финансиране. Нашата компания е надежден партньор с доказан опит и 100% успеваемост в реализирането на програми с европейско финансиране.

Свържете се с нас за презентация на нашата ERP система и да обсъдим как можем да ви помогнем да се възползвате от тази уникална възможност. Нека заедно направим следващата стъпка към успеха на вашия бизнес!

Запишете се за безплатна презентация →

Не пропускайте шанса си за безвъзмездно финансиране и модернизиране на Вашия бизнес с нашата ERP система!

Някои от нашите успешни проекти

Предложено за вас